Now showing items 115-134 of 166

  • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

   Author: Chandrashekhar Mahato; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...
  • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

   Author: Deryushkin Artem; Supervisor: Wald František; Opponent: Ryjáček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
  • Řešení skořepinových Hexatrin konstrukcí 

   Author: Eliáš Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Seismic Assessment of Historical Masonry Building 

   Author: Khanal Achyut; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Seismic Assessment of the Roman Temple in Évora, Portugal 

   Author: Nayeri Seyed-Ali; Supervisor: Oliveira Daniel V.; Opponent: Vasconcelos Graca
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Seismic vulnerability assessment of pediatric clinic in Padua´s hospital 

   Author: Diamantopoulos Athanasios; Supervisor: Modena Claudio; Opponent: Pellegrino Carlo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Sezmická analýza železobetonového mostu 

   Author: Prokšíková Lenka; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn 

   Author: Charalampos Paschopoulos; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu ...
  • Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice 

   Author: Ivana Božulic; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou ...
  • Stanovení mechanických vlastností materiálů na bázi sádry nedestruktivní metodou 

   Author: Ťoupek Richard; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statická analýza historického mostu 

   Author: Falta Lukáš; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
  • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

   Author: John Adamek; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Biggs David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
  • Strengthening of structural element of adobe constructions against seismic loads 

   Author: Jacob Thomson; Supervisor: Pospíšil Stanislav; Opponent: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

   Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
  • Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Prague 

   Author: Morimoto Matthew; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   Dřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na ...
  • Structural and Historical Assessment of the 17th Century Timber Roof in House No. 414/I in Prague Old Town 

   Author: Serafini Anna; Supervisor: Bláha Jiří; Opponent: Hoffsummer Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Structural behaviour of masonry walls strengthened with mortar layers reinforced with FRP grids 

   Author: Garofano Angelo; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Structure Analysis of Timber Roof Truss Focused on the Joint 

   Author: Noh Jung-Tae; Supervisor: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Strukturní a materiálová analýza keramických materiálů 

   Author: Urbanová Soňa; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Studium mikrostruktury smrkového dřeva 

   Author: Prošek Zdeněk; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Hlaváč Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)