Now showing items 49-68 of 161

  • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

   Author: Araldi Evandro; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
   (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...
  • Implementation of a hybrid Trefftz finite element for the analysis of elastodynamic media (Lamé soil) in the frequency domain 

   Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Lainer Mirjam; Opponent: Müller Gerhard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   The thesis develops numerical tools for dynamic analysis of elastic media. Particularly, the hybrid-Trefftz method is applied in order to approximate the solution of the underlying differential equation expressed in the ...
  • In Situ Assessment of Strength of Historic Wood 

   Author: Maddox Julie Jeanne; Supervisor: Drdácký Miloš; Opponent: Minster Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Innovative retrofitting materials for brick masonry infill walls 

   Author: Mora Gómez Juan Antonio; Supervisor: Vasconcelos Graca; Opponent: Ramos Luis F.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Investigation of a faulty historical structure: Saint Barbara Church 

   Author: Rinaudo Paula; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Investigation of Faulty Historical Structure 

   Author: Chlebinskas Justinas; Supervisor: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Jednoduchý sdružený model pro tepelně technické posouzení stavební konstrukce 

   Author: Ženíšek Michal; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Sýkora Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Kinematic analysis and intervention design of a complex building aggregate in Villa Santa Lucia degli Abruzzi in L´Aquila Province 

   Author: Roth Lindsay Maria; Supervisor: Valluzzi Maria Rosa; Opponent: Majorana Carmelo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Koncepční řešení mostního bezspárového styku pomocí vláknocementového kompozitu 

   Author: Matušková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstitutivní model dřeva 

   Author: Bartůňková Eliška; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Lapped Scarf Joint with Inclined Faces and Wooden Dowels Intended for Tensile Loads: Analysis and Design 

   Author: Bishara Suzy; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Sebera Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   ílem práce je navrhnout lapovaná plát se šikmými plochami, které by bylo vhodné použití pro opravy dřevěné trámy. Nová část paprsku by se k staré intaktní části nosníku. Spoj bude mít šikmé plochy a bude držen pohromadě ...
  • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

   Author: Marek Potrebuješ; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...
  • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

   Author: Růžička Vít; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
  • Load Rating Assessment of Písek Stone Bridge (Kamenný most v písku) 

   Author: Wong Foo Cheong; Supervisor: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

   Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
  • Mechanical characterization of traditional adobe masonry elements 

   Author: Pinheiro Pereira De Almeida Joao Alberto; Supervisor: Oliveira Daniel V.; Opponent: Ramos Luis F.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

   Author: Řehounek Luboš; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
  • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

   Author: Hanzálek Michal; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
  • Membránové zastřešení sportovní tribuny 

   Author: Robin Blažek; Supervisor: Denk František; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla za cíl zrekonstruování ...
  • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method 

   Author: Liya Gaynutdinova; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Domesová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající ...