Now showing items 141-160 of 161

  • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 

   Author: Martin Lebeda; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Mikláš Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Dominantní vliv na odezvu rozpukaného horninového masivu mají různé druhy diskontinuit, které se v horninovém prostředí přirozeně často vyskytují. V práci je přehled vybraných výpočetních metod, kterými lze stanovit efektivní ...
  • Verifikace modelu existujícího mostu pomocí experimentální dynamické analýzy 

   Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Diplomová práce se zabývá dynamickým experimentem provedeným na mostě ve Valech a tvorbou 3D modelu, jehož chování co nejblíže odpovídá skutečnému chování mostu. Nejprve byl vytvořen model mostu dle dokumentace skutečného ...
  • Vlhkostní vlastnosti pojivového gelu 

   Author: Otcovská Tereza; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv článků se zápornou tuhostí na chování mechanických soustav 

   Author: Šupčík Ondřej; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Vliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitu 

   Author: Šulc Stanislav; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Práce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho ...
  • Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením 

   Author: Veronika Pavelcová; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový ...
  • Vliv mikromleté vápencové moučky na mechanické vlastnosti cementového kompozitu vyztuženého polymerními vlákny 

   Author: Hlubocký Lukáš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá využitím odpadního materiálu na bázi vápence ve formě mikromleté vápencové moučky. Zaměřena je na cementové kompozity vyztužené rozptýlenou výztuží ve formě vláken s využitím mikroplniva. Práce ...
  • Vliv povrchového ošetření na vlastnosti cementové pasty 

   Author: Wagner Aleš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Dvorský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

   Author: Jaukl Milan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
  • Vliv rozložení suků na pevnost nosníků z lepeného lamelového dřeva 

   Author: Klapálek Pavel; Supervisor: Melzerová Lenka; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu 

   Author: Lenka Dohnalová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Určení konečné hodnoty smrštění betonu při vysychání je velmi obtížný úkol. Způsoby výpočtu nabízené v normách a predikčních modelech se velmi liší, stejně jako výsledky, ke kterým tyto výpočty vedou. Velmi problematická ...
  • Vliv vysokých teplot na materiálové vlastnosti cementové pasty s příměsí popílku 

   Author: Lovichová Romana; Supervisor: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vliv vysokých teplot na materiálové vlastnosti cementové pasty s příměsí popílku 

   Author: Lovichová Romana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vlivy působící na mechanické vlastnosti sádry 

   Author: Dovrtělová Tereza; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Vyhodnocení přesnosti a účinnosti numerických metod pro kontaktní úlohy 

   Author: Evžen Korec; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá variačními metodami, které umožňují formulovat problém kontaktu lineárně pružného tělesa bez tření jako nepodmíněnou variační rovnost, která může být posléze diskretizována a řešena metodou ...
  • Využití bakterií na remediaci trhlin v cementové pastě 

   Author: Okénka Jakub; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Využití grafických karet pro modelování konstrukcí 

   Author: Ivan Kimák; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Táto práca sa zaoberá numerickým modelovaním dvojrozmerných konštrukcií. Skúma efektivitu riešenia pohybových rovníc, pomocou metódy priamej integrácie. K riešeniu bola využitá paralelizácia výpočtov, ktoré boli realizované ...
  • Využití nanotextilií jako ochranné vrstvy povrchů materiálů na bázi cementů 

   Author: Németh Tomáš; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Vytlačilová Vladimíra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vývoj mechanických vlastností sádry v čase 

   Author: Mraček Tomáš; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Hlisnikovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Wang Tilings for Real World Material Systems 

   Author: Doškář Martin; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)