Now showing items 1-20 of 176

  • Static Stress Analysis of the Janov Dam - Historic Gravity Dam 

   Author: Constantin Gourd; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   Tato práce se zabývá vlivem hydrostatického a tepelného zatížení na vývoj statických napětí a deformace v gravitační přehradě Janov pomocí modelu konečných prvků (MKP). Prvním krokem je popis procesu vývoje modelu, jako ...
  • Experimental investigation of climate effects on historical building materials: the Gothic towers of Prague 

   Author: Saray Soranyelly Sepulveda Cruz; Supervisor: Cacciotti Riccardo; Opponent: Weiss Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   V posledních letech se výrazně zvýšily degradační procesy stavebních materiálů, jako je kámen, k čemuž přispěly vlivy četnosti a velikosti klimatických jevů. To lze dnes pozorovat u památek velkého historického významu, ...
  • Statická analýza Juditiny věže v Praze 

   Author: Safa'A Burhan Mohammad Joudeh; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Burgetová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   Juditina věž v Praze je národní kulturní památka velkého významu. Je jednou z věží Karlova mostu na Malé straně proti proudu Vltavy. Materiálové a konstrukční řešení je velmi rozmanité – kamenné zdivo, cihelné klenby a ...
  • Winery Chlumčany u Loun: Revitalization of the Winery Grounds 

   Author: Daniel Aguado Hernandez; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Začal Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   El objetivo del estudio de caso presentado es la revitalización de la bodega histórica en Chlumčany , cuyos edificios y bodegas más antiguos datan del siglo XVIII. El proyecto se centra en dos aspectos principales. Los ...
  • Vliv tuhosti tesařských spojů na distribuci vnitřních sil v historických dřevěných konstrukcích 

   Author: Mason Conrad Moritz; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Fajman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   Tato práce se zaměřuje na popis vlivu různých parametrů, jako jsou tuhosti spojů a okrajových podmínek, na distribuci sil v dřevěných historických konstrukcí. Pro tento účel se používá variování hodnot rotační tuhosti, ...
  • Evaluation of the Broumov parish house failure, its casuality, and some ideas of remediation 

   Author: Athina Papadiamanti; Supervisor: Válek Martin; Opponent: Cacciotti Riccardo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
   ABSTRAKT Title in Czech: Vyhodnocení poruch broumovské fary, jejich příčinné souvislosti a některé náměty na sanační opatření Práce je zaměřena na vyšetření a zhodnocení stavu a faktorů přispívajících ke zhoršování stavu ...
  • Uplatnění elektromigračních technik při transportu chloridů a nanočástic v betonu 

   Author: Daniel Ňachaj; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Kouřil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Tato práce se zabývá využitím elektromigračních technik při studiu transportu chloridů a nanočástic v betonu. Zaměřuje se zejména na vliv na pórovitost a odolnost vůči chloridům. Byly použity různé elektromigrační techniky, ...
  • Chování betonových nosníků vystavených cyklům částečného namáčení a vysychání: numerické modelování a experiment 

   Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Cykly přímého kontaktu s vodou a následného vysychání jsou obvyklým druhem namáhání betonových konstrukcí. Navzdory tomu jsou související experimentální data velmi vzácná. Tento fakt vedl k provedení experimentu, cíleného ...
  • Užití náhodných polí založených na obrazové analýze v numerickém modelování inženýrských úloh 

   Author: David Šilhánek; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Jarušková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   Tato práce se zaměřuje na testování náhodných polí odvozených z obrazové analýzy ve skutečných inženýrských problémech. Konkrétně studujeme dvourozměrné úlohy ustáleného vedení tepla a nelineární mechaniky poškození. Cílem ...
  • Využití elektrochemické impedační spektroskopie pro stanovení porozity cementových materiálů 

   Author: Jana Chalupová; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Kouřil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
   V této práci byla pozorována porozita a elektrické vlastnosti čisté cementové pasty, nanočásticemi modifikovaných cementových past a malty. Jako hlavní metoda použitá ke zkoumání těchto materiálových vlastností byla ...
  • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

   Author: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Supervisor: Urushadze Shota; Opponent: Zlámal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
  • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

   Author: Vivek Namdev; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
  • Vliv okolních podmínek na stavební materiály: studium degradace materiálů v archeologických areálech Pražského hradu 

   Author: Emily Carroll Painter; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Archeologizované konstrukce mají v rámci oboru konzervace památek specifické postavení: nacházejí se pod zemí, podléhají značnému znečištění solemi, jsou dlouhodobě vlhké a dochází u nich k prudkému zvlhčování a vysychání ...
  • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

   Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
  • Numerická a experimentální analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře 

   Author: Madeleine Isabelle Fayle; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Dynamická analýza nám pomůže identifikovat parametry, které jsou potřeba pro zjištění globálního chování konstrukce. To je zvláště cenné při výpočtu historických konstrukcí, kde není možné odebrat vzorky pro destruktivní ...
  • Experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. 

   Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a ...
  • Ověření dynamického chování stávající lávky pro chodce. 

   Author: Aleš Mezera; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této diplomové práce je ověření skutečných vlastností lávky pro pěší přes slepé rameno Jesípek řeky Labe v Hradci Králové. V první části práce je probrána problematika dynamiky stavebních konstrukcí a experimentální ...
  • Analýza 3D tištěných porézních struktur určených pro biomedicínské aplikace 

   Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Práce se zabývá analýzou 3D tištěných porézních struktur, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Cílem byl detailní rozbor elementárních buněk a nalezení závislosti globálního modulu pružnosti na vlastnostech ...
  • Implementation of a hybrid Trefftz finite element for the analysis of elastodynamic media (Lamé soil) in the frequency domain 

   Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Lainer Mirjam; Opponent: Müller Gerhard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   The thesis develops numerical tools for dynamic analysis of elastic media. Particularly, the hybrid-Trefftz method is applied in order to approximate the solution of the underlying differential equation expressed in the ...
  • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

   Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...