Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 86

  • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

   Autor: Růžička Vít; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
  • Posouzení geotechnické konstrukce na seismické zatížení metodou konečných prvků 

   Autor: Kučera David; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem účinků zatížení od dynamických účinků zemětřesení v geotechnice pomocí numerické metody konečných prvků. Nedílnou součástí práce je stručný přehled současných možností normových ...
  • Návrh a projekt lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové 

   Autor: Šedý Martin; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá Návrhem lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové. Byly zpracovány 3 varianty přemostění pro zadané podmínky. Ty byly porovnány a následně byla vybraná nejlepší varianta. Jedná se o prefabrikovanou lávku z ...
  • Dynamická analýza tribuny 

   Autor: Hubka Jiří; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
  • Modulárně-topologická optimalizace příhradových konstrukcí tvořených Wangovými dlaždicemi 

   Autor: Tyburec Marek; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Kučerová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   I přes značnou pozornost, umocněnou v posledních letech významným rozšířením aditivní výroby, zůstává problém topologické optimalizace modulárních konstrukcí nedostatečně vyřešen. Diplomová práce přispívá k jeho řešení ...
  • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

   Autor: Jaukl Milan; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
  • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

   Autor: Čermáková Zuzana; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...
  • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

   Autor: Hanzálek Michal; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
  • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

   Autor: Daňková Michaela; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
  • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

   Autor: Řehounek Luboš; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
  • Statická analýza historického mostu 

   Autor: Falta Lukáš; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
  • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

   Autor: Mordanova Anna; Vedoucí práce: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Computational Modeling of Irregular Masonry Failure 

   Autor: Betzer Rony; Vedoucí práce: Jirásek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Thermo-Mechanical Analysis of Charles Bridge in Prague 

   Autor: Toesca Massimo; Vedoucí práce: Krejčí Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

   Autor: Greco Federica; Vedoucí práce: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Modelování přístupového tunelu Evropská s použitím hypoplastického modelu jemnozrnných zemin 

   Autor: Kadlíček Tomáš; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody 

   Autor: Havelka Jan; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální stanovení lomové energie ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

   Autor: Rašínová Jana; Vedoucí práce: Konvalinka Petr; Oponent práce: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory 

   Autor: Myšáková Eva; Vedoucí práce: Lepš Matěj; Oponent práce: Chleboun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Wang Tilings for Real World Material Systems 

   Autor: Doškář Martin; Vedoucí práce: Novák Jan; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)