Now showing items 15-34 of 166

  • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

   Author: Bañasco Sánchez Pablo; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
  • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

   Author: Shaikh Nigar; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
  • Characterization of the response of quasi-periodic masonry: Geometrical investigation, homogenization and structural application 

   Author: Esquivel Fernández Yhosimi Washington; Supervisor: Lourenco Paulo B.; Opponent: Branco Jorge
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

   Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
  • Comparison of Modelling Approaches to Analysis of Masonry Arch Bridges 

   Author: Knudtsen Jonathan; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Řeřicha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Zděné klenby byly používány při výstavbě mostů po celá tisíciletí a dodnes je mnoho zděných klenbových mostů v provozu. I přesto, že používání zdiva je velmi rozšířené, vědecké přístupy k jeho navrhování a analýze byly ...
  • Computational Modeling of Irregular Masonry Failure 

   Author: Betzer Rony; Supervisor: Jirásek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Computational Modeling of Masonry Failure 

   Author: Westenenk Orrego Benjamín; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Computational Modeling of the Arch Stone Bridge in Rabštejn, Czech Republic 

   Author: Kosykh Aleksandra; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Výpočetní modelování obloukového kamenného mostu v Rabštejně Kamenný obloukový most v Rabštejně je jedna z nejstarších staveb svého druhu v České republice. Most byl pravděpodobně postaven ve 14. století a svou funkci plní ...
  • Computer Modelling of Static Resistance of Historical Arch Masonry Bridge 

   Author: Milia Martorell Ximena del Milagro; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Computer Modelling of the Spatial Variability of Material Parameters in a Historic Masonry Arch Bridge 

   Author: Speer Evan Neal; Supervisor: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-27)
  • Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague 

   Author: Bruno Favoretto Silva; Supervisor: Paulos Nunes Cristiana Lara; Opponent: Frankeová Dita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním technikám a procesům ...
  • Deformační analýza acetabulární komponenty náhrady kyčelního kloubu 

   Author: Ngoc Anh Luongová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Síbr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá deformační analýzou acetabulární komponenty používané při náhradě kyčelního kloubu. Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou první kapitoly věnovány teoretickým základům. Je v nich ...
  • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

   Author: jain Lavina; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...
  • Development and implementation of an isogeometric scaled boundary shell formulation 

   Author: Mathias Ferdinand Maria Reichle; Supervisor: Klassen Markus; Opponent: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   In the field of numerical structural analysis, shell formulations are generally proposed to model the mechanic response of thin curved structures. Typical approaches consist in the numerical approximation of the surface ...
  • Development of a nonlinear macro element for URM walls 

   Author: Julian Miles Richter; Supervisor: Boesen Niklas; Opponent: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages ...
  • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

   Author: Gálvez González Francisco; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
  • Ductile connection characterization regarding seismic retrofitting of masonry buildings 

   Author: Carles Tristan Hamilton; Supervisor: Ramos Luis F.; Opponent: Branco Jorge
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Durability and conservation of sandstone in heritage structures 

   Author: Gohil Sumeer Harilal; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Etxeberria Miren
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Dynamic Identification and Modal Analysis of Ras Charratine Medersa in Fez, Morocco 

   Author: Gönen Semih; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Guo Quinghua
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud 

   Author: Berková Karolína; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného ...