Now showing items 1-20 of 94

   Subject
   3D printing,G-code,emulation,FEM,model [1]
   3D tisk,G-code,emulace,MKP,model [1]
   ABAQUS,nýt,FEA,IDEA,smykové spoje [1]
   ABAQUS,rivets,FEA,IDEA,shear connections [1]
   Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations [1]
   Analýza mělce založených hrázděných a roubených stěn Lužického typu [1]
   analýza vápenných malt,poměr mísení,vápenná malta,NHL,vzdušné vápno,vápeno-pucolánové pojivo,historická vápenná podlaha [1]
   Barokní,tesařství,dendrochronologie,přehled,rámování dřeva [1]
   Baroko,interakce stavby s podložím,únosnost,šíření trhliny,kulturní dědictví,stabilita [1]
   Baroque,carpentry,dendrochronology,survey,timber framing [1]
   Baroque,soil structure interaction,bearing capacity,crack propagation,cultural heritage,stability [1]
   brick masonry,shear test,deformable interface,SRP,composite [1]
   burnt clay ceramic tiles,Zelená Hora,mineralogy,firing temperature,XRD-QPA,raw material composition [1]
   Characterisation of lime mortars,mixing ratio,lime mortar,NHL,air lime,lime-pozzolana binder,historic lime floors [1]
   cihelné zdivo,smyková zkouška,poddajné rozhraní,SRP,kompozit [1]
   copper,bronze,corrosion,bird excrements,patina,SO2 [1]
   Demountable grandstand, modal analysis, vibration, spectators? behavior [1]
   DISCRETE ELEMENT METHOD TO PREDICT FAILURE MECHANISMS OF UNREINFORCED MASONRY WALLS [1]
   dusaná hlína,mechanické chování,plasticita [1]
   enamel,dentin,nanoindentation,micromechanical properties,fracture toughness,dental fillings [1]