Now showing items 24-43 of 161

  • Deformační analýza acetabulární komponenty náhrady kyčelního kloubu 

   Author: Ngoc Anh Luongová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Síbr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá deformační analýzou acetabulární komponenty používané při náhradě kyčelního kloubu. Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou první kapitoly věnovány teoretickým základům. Je v nich ...
  • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

   Author: jain Lavina; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...
  • Development and implementation of an isogeometric scaled boundary shell formulation 

   Author: Mathias Ferdinand Maria Reichle; Supervisor: Klassen Markus; Opponent: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   In the field of numerical structural analysis, shell formulations are generally proposed to model the mechanic response of thin curved structures. Typical approaches consist in the numerical approximation of the surface ...
  • Development of a nonlinear macro element for URM walls 

   Author: Julian Miles Richter; Supervisor: Boesen Niklas; Opponent: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages ...
  • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

   Author: Gálvez González Francisco; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
   VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
  • Ductile connection characterization regarding seismic retrofitting of masonry buildings 

   Author: Carles Tristan Hamilton; Supervisor: Ramos Luis F.; Opponent: Branco Jorge
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Durability and conservation of sandstone in heritage structures 

   Author: Gohil Sumeer Harilal; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Etxeberria Miren
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Dynamic Identification and Modal Analysis of Ras Charratine Medersa in Fez, Morocco 

   Author: Gönen Semih; Supervisor: Roca Pere; Opponent: Guo Quinghua
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud 

   Author: Berková Karolína; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného ...
  • Dynamická analýza tribuny 

   Author: Hubka Jiří; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
  • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energosádra a možnosti její recyklace s ohledem na mechanické vlastnosti 

   Author: Hájková Andrea; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Hlisnikovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

   Author: Shantanu Kulkarni; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
  • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

   Author: Mordanova Anna; Supervisor: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

   Author: Kung Carol; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Kwiecień Arkadiusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
  • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

   Author: Maurício Bonatte; Supervisor: Hlobil Michal; Opponent: Suárez Guerra Fernando
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
  • Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading 

   Author: Schmidt Jaroslav; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Lepené sklo je vrstvený kompozitní materiál, který je složen ze skleněných vrstev a viskózních polymerních mezivrstev. Kvůli této vrstvené kompozici je mechanická analýza složitá a časově náročná. V minulosti byla sice ...
  • Experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. 

   Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a ...
  • Experimentální stanovení lomové energie ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

   Author: Rašínová Jana; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

   Author: Čermáková Zuzana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...