Now showing items 36-55 of 166

  • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody 

   Author: Havelka Jan; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energosádra a možnosti její recyklace s ohledem na mechanické vlastnosti 

   Author: Hájková Andrea; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Hlisnikovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

   Author: Shantanu Kulkarni; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
  • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

   Author: Mordanova Anna; Supervisor: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
  • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

   Author: Kung Carol; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Kwiecień Arkadiusz
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
  • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

   Author: Maurício Bonatte; Supervisor: Hlobil Michal; Opponent: Suárez Guerra Fernando
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
  • Experimental and numerical analysis of laminated glass under dynamic loading 

   Author: Schmidt Jaroslav; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Lepené sklo je vrstvený kompozitní materiál, který je složen ze skleněných vrstev a viskózních polymerních mezivrstev. Kvůli této vrstvené kompozici je mechanická analýza složitá a časově náročná. V minulosti byla sice ...
  • Experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. 

   Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a ...
  • Experimentální stanovení lomové energie ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

   Author: Rašínová Jana; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

   Author: Čermáková Zuzana; Supervisor: Padevět Pavel; Opponent: Tesárek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...
  • Feasibility Study of Textile Reinforced Shotcrete for Strengthening Unreinforced Masonry Structures 

   Author: Aranha Chrysl Assumpta; Supervisor: Gil Lluis; Opponent: Magallon José
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Flexural Tests of Consolidation Effects on Stone 

   Author: Pena Leal Luisa Natalia; Supervisor: Drdácký Miloš; Opponent: Bayer Karol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-05)
   Každý materiál představuje soubor specifických mechanických vlastností a bylo by neobvyklé najít dva různé materiály se shodnými vlastnostmi nebo dokonalý přírodní materiál. Navzdory dobrým vlastnostem některých stavebních ...
  • Historical and Structural Survey and Comparison of the Roof Structure Typology of Buildings in Europe and Korea 

   Author: Kim Jiseo; Supervisor: Pelá Luca; Opponent: Guo Quinghua
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Hlavní mostní prohlídka s využitím experimentální dynamické analýzy 

   Author: Jan Chreno; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Klier Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Studium projektové dokumentace a podkladů k lávce s evidenčním číslem X-528 Lávka Ocelkova – Bobkova. Provedení hlavní mostní prohlídky, podle platné normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, na lávce s ...
  • Hledání globálních optim příkladů rozměrové optimalizace 

   Author: Pospíšilová Adéla; Supervisor: Lepš Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Identification of the mechanical behavior of rammed earth including water content influence 

   Author: Araldi Evandro; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Padevět Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-11)
   (Identifikace mechanického chování dusané hlíny při zohlednění vlivu obsahu vody) Stavby z dusané hlíny se vyskytují v mnoha oblastech po celém světě, obecně na územích, kde byla hlína dostupnější ve srovnání s jinými ...
  • Implementation of a hybrid Trefftz finite element for the analysis of elastodynamic media (Lamé soil) in the frequency domain 

   Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Lainer Mirjam; Opponent: Müller Gerhard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   The thesis develops numerical tools for dynamic analysis of elastic media. Particularly, the hybrid-Trefftz method is applied in order to approximate the solution of the underlying differential equation expressed in the ...
  • In Situ Assessment of Strength of Historic Wood 

   Author: Maddox Julie Jeanne; Supervisor: Drdácký Miloš; Opponent: Minster Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-28)
  • Innovative retrofitting materials for brick masonry infill walls 

   Author: Mora Gómez Juan Antonio; Supervisor: Vasconcelos Graca; Opponent: Ramos Luis F.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-02)
  • Investigation of a faulty historical structure: Saint Barbara Church 

   Author: Rinaudo Paula; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)