Now showing items 77-96 of 166

  • Modelování přístupového tunelu Evropská s použitím hypoplastického modelu jemnozrnných zemin 

   Author: Kadlíček Tomáš; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu 

   Author: Pavel Horák; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Běžné experimenty, u kterých je měřeno pouze osové smrštění a úbytek hmotnosti, neposkytují vždy spolehlivá data pro jednoznačnou kalibraci modelu transportu vlhkosti. Proto se tato práce zabývá zejména vhodným uspořádáním ...
  • Modelování vláknocementových kompozitů pomocí stochastických konečných prvků 

   Author: Přinosil Michal; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Pukl Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modely zatížení chodci na lávkách pro pěší 

   Author: Štěpánek Jan; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Pohl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá způsoby modelování zatížení chodci. Za tímto účelem byl vytvořen program, jehož pomocí je možné sestavit dvourozměrné prutové modely konstrukcí a provést jejich dynamickou analýzu. Jsou zde ...
  • Modulárně-topologická optimalizace příhradových konstrukcí tvořených Wangovými dlaždicemi 

   Author: Tyburec Marek; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Kučerová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   I přes značnou pozornost, umocněnou v posledních letech významným rozšířením aditivní výroby, zůstává problém topologické optimalizace modulárních konstrukcí nedostatečně vyřešen. Diplomová práce přispívá k jeho řešení ...
  • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

   Author: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Supervisor: Urushadze Shota; Opponent: Zlámal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
   Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
  • Možnosti recyklace výrobků na bázi sádry 

   Author: Jakub Herrmann; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem této diplomové práce je otestování dvou sádrových pojiv a recyklátů na bázi sádrových pojiv, navržení optimálního množství náhrady sádry za použití recyklátů a stanovení souborů vlastností na vzorcích ztvrdlé ...
  • Návrh a projekt lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové 

   Author: Šedý Martin; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Práce se zabývá Návrhem lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové. Byly zpracovány 3 varianty přemostění pro zadané podmínky. Ty byly porovnány a následně byla vybraná nejlepší varianta. Jedná se o prefabrikovanou lávku z ...
  • Návrh budovy dle Eurokódu 8 a ověření jinými přístupy 

   Author: Bendík Lukáš; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Makovička Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Návrh kompozitní směsi zdicích bloků s využitím recyklovaného betonu a přísad 

   Author: Hrůza Jaromír; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se v úvodu věnuje rešerši zabývající se současným stavem problematiky v oblasti kompozitních materiálů s využitím recyklovaných betonů, chemických přísad do betonu včetně jejich použití, uplatnění a aplikace. ...
  • Návrh obecného detailu pneumatických konstrukcí 

   Author: Vraj Jiří; Supervisor: Weininger Florian; Opponent: Mege Romain
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Návrh obvodového pláště z lité sádry 

   Author: Říha Josef; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Zelený Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Návrh vodorovného prvku na bázi sádry 

   Author: Šandera Ondřej; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Oulický David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

   Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
   Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
  • Nonlinear numerical evaluation of the bearing capacity and the structure stability of the St. Jacob Church from the Broumov Group of Churches 

   Author: Scacco Jacopo; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Novák Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou analýzu, aby byla zachována jeho jedinečnost. Kostel ...
  • Nonlinear numerical evaluation of the wall bearing capacity and the structure stability of the St. Ann Church from the Broumov Group of Churches 

   Author: Gajjar Pratik; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Novák Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
   Česká republika se honosí bohatou historickou minulostí, s kterou je spjato architektonické dědictví, jež ve svém důsledku tuto bohatou historii symbolizuje. Mezi všemi architektonickými styly pak barokní architektura hraje ...
  • Numerical Analysis of Bell Tower of St. Jakub in Kutná Hora 

   Author: Hanafiah Dwipayana Ali Muhammad; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Polák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Numerická analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře Je velkou výhodou (jako v našem případě), pokud lze numerický model konstrukce podpořit výsledky experimentálních měření získaných na skutečné konstrukci. To dovoluje ...
  • Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church 

   Author: Brenda Natalie Podio; Supervisor: Krejčí Tomáš; Opponent: Kočí Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
   Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním ...
  • Numerical Evaluation of Bearing Capacity of the All Saint´s Church Walls in Broumov, CR 

   Author: Susanti Evi; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Šejnoha Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-03)
   Kostel Všech svatých je součástí Broumovské skupiny kostelů, která významně prezentuje bohatství české barokní architektury v severočeském regionu. Kostel byl postaven proslavenou rodinou architektů, Dientzenhoferů. ...
  • Numerical Modelling of Duolam Timber Elements Strengthened with GFRP Laminates 

   Author: Ramos Ramos David; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Sógel Kristian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   V rámci sanace konstrukcí jestvujících dřevěných stropů a střech je vhodné uvážit možnost aplikace tradičních ale také moderních stavebních materiálů a technologii. Primárním problémem, který ovlivňuje chování historických ...