• Analýza dopravní infrastruktury v k.ú. Poděbrady a návrh možností řešení vybraných problémů 

   Autor: Skřivánek Jakub; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza hodnot na území Teplicka 

   Autor: Kosinová Michala; Vedoucí práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza okrajových částí sídel 

   Autor: Petr Lukáš; Vedoucí práce: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza řeky Chrudimky v Pardubicích 

   Autor: Vyhňáková Markéta; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční dopravy v územním plánování 

   Autor: Vosáhlo Štěpán; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční trati Praha - Dobříš 

   Autor: Zeman Marek; Vedoucí práce: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Areál Poldi Kladno 

   Autor: Šimůnek Martin; Vedoucí práce: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • AVIA Letňany - regenerace průmyslového areálu 

   Autor: Kuncová Klára; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Obsahem diplomové práce je regenerace průmyslového areálu Avia Letňany. Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií souboru vybraných staveb, přednádražního prostoru nového nádraží a schématického dispozičního řešení ...
  • Basilejské nám. 

   Autor: Zemánková Jana; Vedoucí práce: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Benešov - koncepce rozvoje dopravy 

   Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní analýzy dopravní infrastruktury města Benešov. Analýza území vychází z doplňujících průzkumů a rozborů veřejné dopravní infrastruktury, rozboru dat ŘSD a ostatních dostupných ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Klavrzová Dominika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Bejšovcová Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
  • Braník Ledárny 

   Autor: Žižková Kateřina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie oblasti jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, kde ...
  • Brownfields pivovarnických areálů 

   Autor: Rada Marek; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Brownfields textilní výroby ve Frýdlantském výběžku 

   Autor: Novák Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Březiněves - transformace centra obce 

   Autor: Kriger Anastasiia; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: de Pina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce konkretizuje vybranou část řešeného území ve vypracovaném konceptu návrhu ústředního prostoru obce Březiněves, který navazuje na areál sportovního klubu, hlavní severojižní dopravní osu ulic Na Hlavní a na ...
  • Centrální prostor území - Praha Žižkov 

   Autor: Černá Zuzana; Vedoucí práce: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Choceň - Herzánka 

   Autor: Mrštíková Veronika; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Košař Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nábřeží řeky Tichá Orlice a náhonu v centru města v části předdiplomu, s detailním zaměřením na území Herzánka v části diplomové a je zpracována v rozsahu urbanistické studie. Návrh obsahuje ...
  • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

   Autor: Petříková Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Klokočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
  • Chomutov: koncepce rozvoje prostoru centrum jih 

   Autor: Kautský Josef; Vedoucí práce: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)