Now showing items 1-20 of 287

  • Analýza dopravní infrastruktury v k.ú. Poděbrady a návrh možností řešení vybraných problémů 

   Author: Skřivánek Jakub; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza historické kulturní krajiny v okolí Chlumu u Třeboně a návrhy pro zlepšení vodní bilance v území 

   Author: Tomáš Bednář; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Dočkal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Tato diplomová práce se hlouběji zabývá dynamikou a vztahem mezi člověkem a krajinou v kontextu krajinného inženýrství a představuje komplexní analýzu klíčových aspektů krajinného inženýrství. S ohledem na rychlé změny v ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových ...
  • Analýza hodnot na území Teplicka 

   Author: Kosinová Michala; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza okrajových částí sídel 

   Author: Petr Lukáš; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza prostupnosti krajiny a návrh cyklodopravy Nymburska 

   Author: Karolína Hostomská; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Krása Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-08)
   Hlavním předmětem této diplomové práce je seznámení se s tématem prostupnost krajiny a cykloturistik, jako formou trávení volného času. Teoretická část krátce popisuje krajinu jako takovou, její funkce a strukturu. Dále ...
  • Analýza prostupnosti krajiny a návrh obnovy historických cest v okolí Luže 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky prostupnosti krajiny, tak analýzu této ...
  • Analýza řeky Chrudimky v Pardubicích 

   Author: Vyhňáková Markéta; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční dopravy v územním plánování 

   Author: Vosáhlo Štěpán; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Analýza železniční trati Praha - Dobříš 

   Author: Zeman Marek; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Areál Poldi Kladno 

   Author: Šimůnek Martin; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • AVIA Letňany - regenerace průmyslového areálu 

   Author: Kuncová Klára; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Obsahem diplomové práce je regenerace průmyslového areálu Avia Letňany. Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií souboru vybraných staveb, přednádražního prostoru nového nádraží a schématického dispozičního řešení ...
  • Basilejské nám. 

   Author: Zemánková Jana; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Benešov - koncepce rozvoje dopravy 

   Author: Bartošovská Hana; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní analýzy dopravní infrastruktury města Benešov. Analýza území vychází z doplňujících průzkumů a rozborů veřejné dopravní infrastruktury, rozboru dat ŘSD a ostatních dostupných ...
  • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Houštka 

   Author: Magdaléna Nečasová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací a dostavbou území rekreačního areálu Houšťka v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Primární snahou diplomové práce je obnovení zaniklé historické, kulturní a architektonické hodnoty ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Author: Klavrzová Dominika; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Author: Bejšovcová Veronika; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
  • Braník Ledárny 

   Author: Žižková Kateřina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie oblasti jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, kde ...
  • Brownfields pivovarnických areálů 

   Author: Rada Marek; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Brownfields textilní výroby ve Frýdlantském výběžku 

   Author: Novák Michal; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)