Now showing items 102-121 of 227

  • Občanská vybavenost v územním plánování 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Obec Svatá - rozvojové plochy zástavby 

   Author: Boušková Zuzana; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Svatá. Návrh se snaží reagovat a posilovat stávající strukturu vesnice a předchází tak chátrání dalších z českých vesnic. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající ...
  • Opatov - projekt nového centra jihovýchodního sektoru Prahy 

   Author: Lesáková Hana; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Palmovka - Studie okolí stanice metra 

   Author: Janotková Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Pardubice - revitalizace areálu Gočárových mlýnů 

   Author: Hrdličková Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plochy těžby nerostů v územních plánech 

   Author: Wlazlo Martin; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce je zaměřena na způsoby zapracování ploch těžby nerostů do územních plánů a určení podmínek jejich využití a způsobu vyjádření jejich rekultivace. Byla provedena analýza problematiky řešení v několika územních plánech ...
  • Plzeň - Piettova papírna. Přestavba poindustriálního areálu. 

   Author: Drncová Ivana; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce konkretizuje vybranou část areálu bývalé Piettovy papírny, který byl řešen v předdiplomním projektu. Bývalá papírna se nachází 1,5 km jižně od historického centra Plzně. Areál je ohraničen řekou Radbuzou a ...
  • Plzeň - studie Korzo nádraží - centrum 

   Author: Kopecká Jana; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Bořík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie s detailem v parteru, jednoho z nejexponovanějších částí města Plzně, mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Území je vymezeno ulicemi Americká, Sirková, ...
  • Plzeň - Studie Korzo nádraží - centrum 

   Author: Maidlová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Králová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem diplomové práce je doplnění nezastavěného prostoru říčního meandru řeky Radbuzy, vymezeného ulicemi Denisovo nábřeží, Americká a Sirková. Prostor se nachází na spojnici Hlavního vlakového nádraží Plzeň a historického ...
  • Praha - Braník - Studie transformace území ledáren 

   Author: Lukáš Král; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Obsahem diplomové práce je urbanisticko- architektonická studie lokality Prahy 4 Braník. Předdiplomní projekt obsahuje průzkumy, rozbory a následný návrh nové zástavby s funkčními a prostorovými vztahy zohledňující parametry ...
  • Praha - Holešovice - Studie transformace území elektrárny 

   Author: Lucie Kučerová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie území v severní části Holešovic. Území je aktuálně využívané zejména pro energetické a administrativní účely a je nepropustné. Předdiplomní projekt se zabývá ...
  • Praha - Holešovice - Studie Vltavského nábřeží 

   Author: Saidlová Jana; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce je architektonicko - urbanistická studie jihovýchodní části Holešovic. Předdiplomní část se věnuje průzkumům, rozborům a analýze tohoto území a následnému zpracování studie vycházející z těchto podkladů. ...
  • Praha - Holešovice - Studie Vltavského nábřeží 

   Author: Alena Nevečeřalová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie okolí stanice metra Vltavská a nábřežní hrany tohoto území. Dlouhodobým záměrem v zadané lokalitě je urbanistické přepracování momentálního stavu území, ...
  • Praha - Jižní město - sportovní a rekreační areál 

   Author: Běťáková Vendula; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha - konverze Masarykova nádraží západ 

   Author: Houštecká Klára; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Praha - Letňany - transformace areálu Avia Letňany 

   Author: Špálová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Předmětem diplomové práce je návrh celkové koncepce prostorového a funkčního uspořádání území s cílem vytvořit novou plnohodnotnou čtvrť uvnitř struktury města s důrazem na detailnější řešení centrálního náměstí. Řešené ...
  • Praha - Letňany. Centrální část přestavby postindustriálního území Avia. 

   Author: Petrů Eva; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie přestavby postindustriálního areálu Avia v Praze Letňanech (předdiplomní projekt) a detailní návrh centrální části této přestavby (diplomní projekt). Jedná ...
  • Praha - Nebušice 

   Author: Pavlas Jan; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Praha - Nusle - Studie transformace území sladovny 

   Author: Linda Svobodová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie území v Praze 4 - Nusle, konkrétně areálu Nuselského pivovaru a jeho blízkého okolí. Cílem je vhodně doplnit stávající narušenou strukturu území s logickou návazností na ...
  • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stanice metra 

   Author: Rostislav Aubrecht; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Zadáním diplomové práce je návrh veřejného prostranství, který vychází z urbanistické struktury navržené v předdiplomním projektu. Součástí řešení je schematický návrh přilehlých objektů a koncepce zeleně, dopravy a technické ...