News

Master Theses - 11127

Recently added

Now showing items 1-20 of 250

  • Veřejná prostranství - adaptace na klimatickou změnu 

   Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Klimatická změna, globální oteplování a městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím stále větší pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Nejedná se však o témata, která ...
  • Dostavba území Kolín nad Rýnem - Mülheim 

   Author: Filip Daněk; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Cílem diplomové práce bylo vypracovat urbanistickou a architktonickou studii v lokalitě Kolína nad Rýnem. Zadáním byla studie veřejného prostranství dvojnáměstí s parkovou plochou. Dále bylo zadáno vypracovat studii ...
  • Obnova starých Lázní Běloves 

   Author: Patrik Jirman; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace, asanace a dostavba starého komplexu lázní Běloves v Náchodě. Areál lázní se nachází na rozhraní sídla s krajinou, je v těsném kontaktu s přírodním parkem Březinka a řekou Metuje. ...
  • Šumperk 

   Author: Kristýna Kundrátová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce v podrobnějším řešení rozpracovává předdiplomní projekt, který se zabývá rozvojem území města Šumperka v oblasti kolem Jesenické ulice, silnice první třídy procházející městem, nejen v reakci na možnost ...
  • Sázava 

   Author: Monika Kylarová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistické struktury jednotlivých částí města Sázava. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá urbanistickou strukturou dvou lokalit, které byly dále navrženy ve ...
  • Ledárny Bráník 

   Author: Angelika Pruchová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   DP je komplexní urbanisticko – architektonický návrh lokality a areálu v katastrálním území Praha – Braník. Obsahuje dvě části, které byly řešeny po dobu dvou semestrů. V předdiplomním projektu byla řešena celá část vybraného ...
  • Sázava - nové centrum - lokalita Podzámčí 

   Author: Jana Rybková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie centra města Sázava, a to lokality Podzámčí, lokality okolo kulturního domu a návrh rozhledny na vrchu nad městem. Součástí je analýza všech lokalit, průzkumy ...
  • Nádraží Žižkov 

   Author: Ivana Složilová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předdiplomní projekt a diplomová práce se zabývá územím v okolí nákladového nádraží Žižkov na Praze 3. Předdiplomní projekt řeší území velikosti 24 ha. Řešené území je významnou územní rezervou Prahy a má potenciál se stát ...
  • Sázava - nové veřejné prostranství - lokalita u Chechtáku 

   Author: Antonín Štička; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonický návrh domu s pečovatelskou službou a nového veřejného prostoru v centru Sázavy. Předdiplomní projekt řeší územní studii lokalit na dvou březích řeky Sázavy s cílem ...
  • VODŇANY - Studie rozvoje města 

   Author: Ondřej Madar; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá jižní částí města Vodňany, která za posledních 100 let expandovala od původního historického jádra města do krajiny výrazně rychlejším tempem, než severní část města. Tento rozvoj, vč. výstavby ...
  • CHRUDIM - Studie transformace území areálu EVONY 

   Author: Matyáš Medek; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie transformace oblasti areálu textilní továrny Evona v Chrudimi a přilehlých veřejných prostranství. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení ...
  • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Houštka 

   Author: Magdaléna Nečasová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá revitalizací a dostavbou území rekreačního areálu Houšťka v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Primární snahou diplomové práce je obnovení zaniklé historické, kulturní a architektonické hodnoty ...
  • Praha TĚŠNOV - studie území v okolí stanice metra 

   Author: Sarah Sommerová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Návrh se zabývá revitalizací prostor staré hradební linie v oblasti Těšnov v cetrální Praze. Území se nachází na pomezí tří městských čtvrtí, různých měřítek zástavby a nepropojených městských prostor. Celé území protíná ...
  • Nové Město nad Metují 

   Author: Vojtěch Andrš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Krusová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Tato práce je snahou o to sjednotit a scelit Nové Město nad Metují. Už od počátku je vedena jako rozbor celkového stavu města a jeho přilehlé krajiny. Návrhy jednotlivých dílčích změn vychází z potřeb celku. Hlavními body ...
  • PRAHA - LETŇANY - Studie rozvoje v okolí stanice metra 

   Author: Sára Bursová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Řešené území se nachází v pražském katastrálním území - Letňany, které odpovídá městské části Praha 18, ležící v městském obvodě Praha 9. Rozkládá se na okraji Polabské nížiny v blízkosti tzv. Pražského zlomu. Jedná se o ...
  • NÁCHOD - obnova lázní Běloves 

   Author: Aneta Závodná; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh revitalizace a dostavby lázeňského areálu v Náchodě - části Běloves. Projekt je rozdělený na dvě části, předdiplomní projekt a diplomovou práci. První část se věnuje analýze ...
  • Náchod - Běloves 

   Author: Kateřina Fišerová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Krusová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie území Lázní Běloves v Náchodě. Řešené území zahrnuje bývalý lázeňský areál, jeho okolí a přilehlou rozvojovou plochu pro lázeňství. Cílem práce je vytvoření důstojného ...
  • Praha 6, Suchdol - Sedlec 

   Author: Martina Petříková; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Valouch Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Diplomová práce se zabývá komplexním urbanisticko - architektonickým návrhem nového obytného souboru Suchdol - Sedlec. Urbanistická část projektu obsahuje analýzu současného stavu, návrh struktury zástavby a řešení veřejného ...
  • Drobné sakrální památky Máchova kraje 

   Author: Štěpánka Fišerová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá evidencí drobných sakrálních památek na vymezeném území Máchova kraje. Evidence je založena na identifikaci, zdokumentování a klasifikaci drobných sakrálních objektů, a to se zaměřením zejména na ...
  • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Chotovinsko 

   Author: Jan Kovář; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem této diplomové práce je analýza historických krajinných struktur na území navrhované krajinné památkové zóny Chotovinsko. Tato analýza vychází z podrobné identifikace a vyhodnocení dochovaných historických památkových ...