Now showing items 1-20 of 269

  • Libčice nad Vltavou - studie veřejných prostranství 

   Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá studií veřejných prostranství ve městě Libčice nad Vltavou. Práce vychází z návrhu nového územního plánu Libčice nad Vltavou, územně analytických podkladů ORP Černošice, konzultací se starostou ...
  • Analýza prostupnosti krajiny a návrh obnovy historických cest v okolí Luže 

   Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Ševčík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky prostupnosti krajiny, tak analýzu této ...
  • Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 

   Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou územně plánovacích dokumentací obcí v chráněné krajinné oblasti Blanský les v jednom ORP Český Krumlov. Úvodní část je věnována teorii územně plánovacích nástrojů a legislativním ...
  • Sušice - studie veřejných prostranství 

   Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se zabývá tématem veřejných prostranství ve městě Sušice. V první části řeší problematiku veřejných prostranství obecně, následně se zaměřuje na analýzu veřejných prostranství města, jeho okolí a návrh dvou ...
  • Sídliště Černý Most - návrh revitalizace 

   Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je nejprve zaměřena na sídliště obecně. Zkoumá historicko-politický kontext jejich vzniku a zabývá se odlišnostmi v evropském měřítku. Navazuje část zaměřená ...
  • Ledárny Braník 

   Author: Katarína Burdová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanisticko-architektonické studie vybraného území. Řešená oblast se nachází v katastrálním území Prahy 4 - Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou analýzy, průzkumy ...
  • Nespeky - rozvojové plochy zástavby 

   Author: Anastasiia Redchych; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování urbanistické studie pro obec Nespeky. Důležitou roli tady mají průzkumy a rozbory území. Předdiplomová část řeší prostorové a funkční uspořádání zastavitelných ploch a plochy přestavby. ...
  • Urbanistické a krajinné hodnoty v části SO ORP Nový Jičín 

   Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Diplomová práce je věnována urbanistickým a krajinným hodnotám na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Nový Jičín. Jedná se téma mnohokrát skloňované převážně v odborné veřejnosti, avšak dotýká se všech ...
  • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stasnice metra 

   Author: Pavla Hanousková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tématem diplomové práce je zpracování územní studie v lokalitě Palmovka v Praze 8. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to na předdiplomovou, která řeší urbanistický návrh, a diplomovou, která se zabývá komplexním ...
  • Praha - Žižkov - Studie transhormace území nákladeového nádraží jih 

   Author: Petra Koubovská; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   V diplomové práci je řešeno území v městské části Praha 3 - Žižkov, které bylo v minulosti využíváno jako areál koncového nákladového nádraží Žižkov. Práce je rozdělena na dvě části - předdiplomní a diplomní projekt. V ...
  • Hagibor 

   Author: Natálie Novotná; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   ANOTACE Diplomová práce se zabývá komplexní urbanisticko - architektonickou studií zástavby v místě Hagibor, v severo-západní části katastrálního území Prahy 10. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a ...
  • Hradčanská 

   Author: Lukáš Burda; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem zadání diplomové práce je konverze území v okolí vlakové stanice Praha – Dejvice, včetně ji samotné. Řešené území je vymezeno ulicemi Milady Horákové, Pelléova, Muchova, Dejvická, Václavkova a Svatovítská. Jedná ...
  • Praha - Žižkov - Studie transformace území nákladového nádraží jih 

   Author: Sofia Sudarikova; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Předmětem diplomové práce je návrh transformace jižní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí. Projekt se skládá ze dvou částí. První část je věnovaná analýze současného stavu území a návrhu urbanistické ...
  • Praha 6 - Červený vrch, centrum 

   Author: Anh Tuan Tran; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Beránek Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomní práce je centrální osa modernistického sídliště Červený Vrch na Praze 6, které vzniklo mezi lety 1960 a 1972 v pracovním kolektivu pod vedením Milana Jarolíma. Cílem je dotvoření přechodu mezi dvěmi ...
  • Sadská - revitalizace areálu u nádráží, Černá zahrada 

   Author: Anna Bělohlávková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace stávajícího výrobního areálu a návrh nové zástavby v nezastavěném území vedle náměstí ve městě Sadská. Sadská je menší město v okrese Nymburk ležící v Polabské nížině na Poděbradsku, ...
  • Veleslavín - nové využití brownfieldu 

   Author: Jan Vícha; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie v pražském katastrálním území Veleslavín. Řešené území je rozděleno do dvou částí tj. brownfield a greenfield. Středobodem těchto dvou částí je veleslavínská teplárna. ...
  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Pavel Janeček; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem této diplomové práce byl urbanisticko-architektonický návrh transformace a dostavby západní části bývalých kasáren Armády České republiky v Litoměřicích – Pod Radobýlem. Diplomová práce je rozdělena do tří částí ...
  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Lucie Hoidekrová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Diplomní projekt zabývající se vybranou lokalitou v severozápadní části Litoměřic vychází ze zásad stanovených v předdiplomní práci, která řeší areál bývalých kasáren pod Radobýlem na úrovni urbanistické studie. Předmětem ...
  • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stanice metra 

   Author: Martin Stropnický; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko architektonické řešení lokality v okolí stanice metra Palmovky. Práce je rozdělena do dvou části - předdiplomní a diplomní projekt. V rámci předdiplomu je provedena analýza území ...
  • Veřejná prostranství - adaptace na klimatickou změnu 

   Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Klimatická změna, globální oteplování a městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím stále větší pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Nejedná se však o témata, která ...