Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 167

  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Bejšovcová Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
  • Braník - území ledáren a pivovaru 

   Autor: Klavrzová Dominika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
  • Urbanizace Sibiře a současný vývoj města Krasnojarsk 

   Autor: Daněk Aleš; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Titzenthalerová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-27)
   Diplomová práce se zabývá historií urbanizace východní části Ruské federace, především pak Krasnojarského, Novosibirského a Tomského regionu. Souhrnně centrální Sibiře. Tato historická část plynule navazuje na současný ...
  • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

   Autor: Adamcová Anna; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
  • Praha 3 - studie centra lokality Nákladové nádraží 

   Autor: Kupková Denisa; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Řešená lokalita se nachází v městské části Praha 3 - Žižkov. Území je vymezeno ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Většina území byla dříve využívána jako areál koncového velkokapacitního nádraží ...
  • Březiněves - transformace centra obce 

   Autor: Kriger Anastasiia; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: de Pina Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce konkretizuje vybranou část řešeného území ve vypracovaném konceptu návrhu ústředního prostoru obce Březiněves, který navazuje na areál sportovního klubu, hlavní severojižní dopravní osu ulic Na Hlavní a na ...
  • Hagibor 

   Autor: Boganov Alexey; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
  • Praha 6 - Dejvice, Vítězné náměstí 

   Autor: Sveshnikova Polina; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Obsahem diplomové práce je urbanisticko-architektonické řešení areálů Vítězné náměstí, která se nachází v Praze 6. Hlavním cílem projektu je dostavba chybějící fronty Vítězného náměstí v čárách i výškách zastavění určených ...
  • Hradec Králové - Studie centra Temešvár 

   Autor: Jeřábková Barbora; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je vytvořit urbanistickou studii rozsáhlého rozvojového území, sevřeného dvojicí železničních tratí v Hradci Králové, s potenciálem vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť. Důraz je kladen především na ...
  • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

   Autor: Petříková Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Klokočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
  • Plzeň - studie Korzo nádraží - centrum 

   Autor: Kopecká Jana; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Bořík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie s detailem v parteru, jednoho z nejexponovanějších částí města Plzně, mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Území je vymezeno ulicemi Americká, Sirková, ...
  • Žižkovské nádraží 

   Autor: Koblihová Eliška; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   NOVÉ MODELY PRAŽSKÉ DOPRAVY POČÍTAJÍ S MOŽNOSTÍ TRASY METRA D. TA PROTÍNÁ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3- ŽIŽKOV- V MÍSTĚ NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ. NASKÝTÁ SE ZDE MOŽNOST INTEGRACE HROMADNÉ DOPRAVY S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ A ...
  • MALÁ SKÁLA - ZÁMEK - transformace středu obce jako jádra historické kulturní krajiny 

   Autor: Tomšů Terezie; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko-objemové řešení ústředního prostoru obce malá skála, navazující na areál zámku, pivovaru a panského dvora (kulturně-klidová část). Studie řeší možnosti nového využití a ...
  • Vítězné náměstí 

   Autor: Danielovská Tereza; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předmětem zadání diplomové práce je urbanisticky navrhnout dostavbu objektů v lokalitě Dejvic - Vítězného náměstí tak, aby respektoval a zároveň podpořil současný stav a tvar stávající zástavby na náměstí, která vychází z ...
  • Masarykovo nádraží 

   Autor: Svobodová Martina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Obsahem Diplomové práce je urbanistická koncepce Masarykova nádraží v Praze a jeho konverze. Diplomová práce se zabývá studií souboru vybraných staveb a přilehlého parteru. Tento prostor je vymezen ulicemi Na Florenci, ...
  • Hagibor 

   Autor: Boudová Kamila; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem zadání diplomové práce je urbanistická studie nové zástavby v místě stávající zelené plochy na pomezí dvou městských částí, Žižkov a Strašnice, zvané Hagibor. Ze severní i jižní strany k dané lokalitě přiléhají ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Autor: Kolín Jakub; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie lokality Praha Bubny v ploše bývalých vlakových dílen. V rámci předdiplomního projektu byla zpracována oblast dílen a přilehlého okolí v rozsahu mezi ulicemi Bubenská a ...
  • Praha Holešovice - Bubny 

   Autor: Valouch Viktor; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie rozvoje území Praha-Bubny, vycházející z úvah, formulovaných v předdiplomním projektu. Obsahuje analýzu současného stavu, návrh urbanistického uspořádání a řešení veřejného ...
  • České Budějovice - centrum lokality bydlení u Vrenských rybníků 

   Autor: Topková Sonja; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je dotvoření prostoru bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory mezi dvěma největšími sídlišti Máj a Vltava ve městě České Budějovice. Řešený prostor je vymezen ulicemi Husova třída, E. Rošického a ...
  • Vítězné náměstí 

   Autor: Urbanová Štěpánka; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Zadáním diplomové práce bylo zpracování urbanistické studie Vítězného náměstí v Praze 6. Řešený prostor je vymezen ulicemi Evropská, Jugoslávských partyzánů, Šolínovou ulicí a Vítězným náměstím. Potenciál tohoto místa tkví ...