Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 194

  • Urbanistická studie vybraných veřejných prostranství ve Strakonicích 

   Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kramářová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Od vrcholného středověku, kdy přichází doba formování a zakládání měst v Českém království, uplynulo již mnoho let. Za tu dlouhou dobu se mnoho věcí změnilo či zaniklo úplně - člověk, podnebí, státní suverenita, architektura ...
  • Obec Svatá - rozvojové plochy zástavby 

   Autor: Boušková Zuzana; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Svatá. Návrh se snaží reagovat a posilovat stávající strukturu vesnice a předchází tak chátrání dalších z českých vesnic. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající ...
  • Litoměřice - Žernosecké centrum 

   Autor: Čudková Barbora; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   DP je zaměřena na vypracování návrhu zadaného území západního předměstí Litoměřic, včetně lokálního centra. Zadané území je vymezeno tělesem železniční trati Litoměřice - Lovosice, areálem hřbitova, terénním zlomem nad ...
  • Smíchov Jih 

   Autor: Šagátová Martina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Hořejší Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v ...
  • Dostavba území v Praze 10 - Hagibor 

   Autor: Nejedlíková Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   V rámci diplomové práce byl vypracován komplexní urbanistický návrh dostavby městské části Hagibor v Praze 10. Součástí práce je i předdiplomová část, ve které je řešeno celkové území. Část diplomu se zaměřuje na detailní ...
  • Rohanské nábřeží 

   Autor: Frančeová Nikol; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, ...
  • Zvolen - Bariny 

   Autor: Hrčka Miroslav; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského úradu vo Zvolene, ktorý ...
  • České Budějovice Dobrovodská ulice 

   Autor: Šimečková Tereza; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   PŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU JE ŘEŠENÍ PŘEMĚNY BROWNFIELDŮ V OKOLÍ VLAKOVÉHO A AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. JEDNÁ SE O ATRAKTIVNÍ LOKALITU V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA. ZÁSADNÍM PRVKEM NÁVRHU JE NOVÉ PĚŠÍ ...
  • Revitalizace Pražské tržnice 

   Autor: Nagy Tomáš; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení revitalizace areálu Pražské tržnice, která se nachází v Praze 7. Řešené území má do budoucnosti velký potenciál stát se významným obchodním centrem s velkým ...
  • Tábor - Revitalizace a dostavba Pražského předměstí 

   Autor: Švárová Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Stach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie pražského předměstí v Táboře a následné řešení veřejného prostoru lokality. Toto řešení zahrnuje architektonický návrh pěti budov a přilehlého parteru. ...
  • Braník Ledárny 

   Autor: Žižková Kateřina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie oblasti jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, kde ...
  • Jílové u Prahy - Manuál rozvoje veřejných prostranství 

   Autor: Kořalka Vojtěch; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Johanides Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomní práce je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jejich kultivaci a zkvalitnění. Tato práce nemá za cíl nahradit územní studie v případě řešených lokalit, ale spíše ...
  • Litoměřice - Rybáře, Pobřežní ulice 

   Autor: Pazderová Simona; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem návrhu je oživit cenné území nábřeží Labe v Litoměřicích. Litoměřice se nacházejí v severních Čechách na soutoku řeky Labe a Ohře. Řešené území se nachází jižně od centra města v bezprostřední blízkosti řeky Labe, ...
  • Hradčanská 

   Autor: Stoulilová Eliška; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem zadání diplomové práce je konverze území areálu vlakového nádraží Praha - Dejvice a jeho blízkého okolí. Řešený prostor se nachází v Praze 6 a je vymezen ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, ...
  • AVIA Letňany - regenerace průmyslového areálu 

   Autor: Kuncová Klára; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Obsahem diplomové práce je regenerace průmyslového areálu Avia Letňany. Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií souboru vybraných staveb, přednádražního prostoru nového nádraží a schématického dispozičního řešení ...
  • Železniční stanice Florenc 

   Autor: Brynda František; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Diplomová práce se zabývá přestavbou území Masarykova nádraží v Praze, Ústředního autobusového nádraží Florenc a přilehlých lokalit. Základním předpokladem je realizace Nového spojení II (městské železniční tunely). Na ...
  • Krč Zálesí 

   Autor: Šedivá Klára; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   ANOTACE Praha 4 KRČ - ZÁLESÍ TÉMATEM MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE JE STUDIE SOUBORU STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO PROSTORU V PRAZE 4, NAVAZUJÍCÍ NA NOVĚ NAVRHOVANOU STANICÍ METRA D - NEMOCNICE KRČ. SAMA ...
  • Praha Těšnov - rozvoj centra metropole 

   Autor: Podolská Klára; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Řešená lokalita se nachází na hranici městských částí Praha 1 a Praha 8. Jedná se o prostor bývalého nádraží Praha Těšnov, nábřeží, náměstí s Muzeem hlavního města Prahy a prostor Negrelliho viaduktu. Diplomová práce je ...
  • Litoměřice - Rybáře 

   Autor: Drahorádová Barbora; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie jižní části centra města Litoměřice se zaměřením na oblast Rybáře. Nábřeží řeky Labe bylo v 2. polovině minulého století necitlivě odtrženo koridorem železniční trati ...
  • Litoměřice - Českolipská centrum 

   Autor: Coufal Vít; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Urbanistický návrh východního předměstí Litoměřic