Now showing items 21-40 of 250

  • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

   Author: Petříková Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Klokočka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
  • Chomutov: koncepce rozvoje prostoru centrum jih 

   Author: Kautský Josef; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chomutov: koncepce rozvoje prostoru centrum jih 

   Author: Müller Filip; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Chrást - Údolí Klabavy 

   Author: Vaňková Dominika; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Chrudim - Studie revitalizace Palackého třídy 

   Author: Čuhaničová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   CHRUDIM - STUDIE REVITALIZACE PALACKÉHO TŘÍDY Cílem diplomové práce je návrh revitalizace pěší osy od vlakového nádraží přes Palackého třídu ke kostelu sv. Kateřiny v Chrudimi. V předdiplomní části projektu je zpracováno ...
  • CHRUDIM - Studie transformace území areálu EVONY 

   Author: Matyáš Medek; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Předmětem diplomové práce je urbanistická studie transformace oblasti areálu textilní továrny Evona v Chrudimi a přilehlých veřejných prostranství. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení ...
  • České Budějovice - centrum lokality bydlení u Vrenských rybníků 

   Author: Topková Sonja; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Cílem diplomové práce je dotvoření prostoru bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory mezi dvěma největšími sídlišti Máj a Vltava ve městě České Budějovice. Řešený prostor je vymezen ulicemi Husova třída, E. Rošického a ...
  • České Budějovice - rozvoj centra za nádražím 

   Author: Klimeš Ondřej; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Augustin Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení urbanistického uspořádání lokality bývalých Plynáren v Českých Budějovicích s potenciálem vytvořit novou plnohodnotnou městskou čtvrť . V předdiplomní části projektu ...
  • České Budějovice Dobrovodská ulice 

   Author: Šimečková Tereza; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   PŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU JE ŘEŠENÍ PŘEMĚNY BROWNFIELDŮ V OKOLÍ VLAKOVÉHO A AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. JEDNÁ SE O ATRAKTIVNÍ LOKALITU V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA. ZÁSADNÍM PRVKEM NÁVRHU JE NOVÉ PĚŠÍ ...
  • Dopravní problémy Spořilova 

   Author: Polko Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dostavba území Kolín nad Rýnem - Mülheim 

   Author: Filip Daněk; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Cílem diplomové práce bylo vypracovat urbanistickou a architktonickou studii v lokalitě Kolína nad Rýnem. Zadáním byla studie veřejného prostranství dvojnáměstí s parkovou plochou. Dále bylo zadáno vypracovat studii ...
  • Dostavba území v Praze 10 - Hagibor 

   Author: Nejedlíková Veronika; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   V rámci diplomové práce byl vypracován komplexní urbanistický návrh dostavby městské části Hagibor v Praze 10. Součástí práce je i předdiplomová část, ve které je řešeno celkové území. Část diplomu se zaměřuje na detailní ...
  • Dotvoření krajinné struktury v údolí Pitkovického potoka 

   Author: Kohoutková Klára; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Dotvoření struktury území části Vinořského potoka 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území obce Hlavenec 

   Author: Sázavský Adam; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území v oblasti obcí Lhota, Dřísy a Konětopy 

   Author: Matoušková Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktuty veřejných prostranství v obci Tursko 

   Author: Medková Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Drobné sakrální památky Máchova kraje 

   Author: Štěpánka Fišerová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá evidencí drobných sakrálních památek na vymezeném území Máchova kraje. Evidence je založena na identifikaci, zdokumentování a klasifikaci drobných sakrálních objektů, a to se zaměřením zejména na ...
  • Energeticky soběstačná obec 

   Author: Mašková Vendula; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Forma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného území 

   Author: Krásná Pavlína; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Černý Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem ...