Now showing items 68-87 of 227

  • Ledárny Braník 

   Author: Veronika Svobodová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá komplexní urbanisticko-architektonickou studií zástavby jihozápadní části katastrálního území Prahy 4, Braníku. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie ...
  • Liberec - Textilana 

   Author: Jančík Martin; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Bílé stráně 

   Author: Hlaváčová Tereza; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - centrum Želetice 

   Author: Hýbner Jan; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - centrum Žernosecká 

   Author: Dufková Lucie; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - centrum Žitenická 

   Author: Červinka Michal; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Českolipská centrum 

   Author: Coufal Vít; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Urbanistický návrh východního předměstí Litoměřic
  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Smolíková Pavla; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Litoměřice - Pod Radobýlem 

   Author: Leinweber Aleš; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Litoměřice - Rybáře 

   Author: Drahorádová Barbora; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie jižní části centra města Litoměřice se zaměřením na oblast Rybáře. Nábřeží řeky Labe bylo v 2. polovině minulého století necitlivě odtrženo koridorem železniční trati ...
  • Litoměřice - Rybáře 

   Author: Slavíčková Anna; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Řešené území se nachází v jižní části města Litoměřice. Lokalita zvaná Rybáře leží mezi Písečným a Střeleckým ostrovem, je v těsném kontaktu s řekou Labe a na severní straně ji uzavírá val železniční trati. Největším ...
  • Litoměřice - Rybáře, Pobřežní ulice 

   Author: Pazderová Simona; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Kugl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem návrhu je oživit cenné území nábřeží Labe v Litoměřicích. Litoměřice se nacházejí v severních Čechách na soutoku řeky Labe a Ohře. Řešené území se nachází jižně od centra města v bezprostřední blízkosti řeky Labe, ...
  • Litoměřice - Vojtěšské náměstí 

   Author: Míča Michal; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Litoměřice - Želetice 

   Author: Novák Martin; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Litoměřice - Žernosecké centrum 

   Author: Čudková Barbora; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   DP je zaměřena na vypracování návrhu zadaného území západního předměstí Litoměřic, včetně lokálního centra. Zadané území je vymezeno tělesem železniční trati Litoměřice - Lovosice, areálem hřbitova, terénním zlomem nad ...
  • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

   Author: Adamcová Anna; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
  • MALÁ SKÁLA - ZÁMEK - transformace středu obce jako jádra historické kulturní krajiny 

   Author: Tomšů Terezie; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko-objemové řešení ústředního prostoru obce malá skála, navazující na areál zámku, pivovaru a panského dvora (kulturně-klidová část). Studie řeší možnosti nového využití a ...
  • Maniny 

   Author: Hrbková Alice; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Maniny 

   Author: Soukupová Veronika; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Staroňová Hana; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)