Now showing items 83-102 of 227

  • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

   Author: Adamcová Anna; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
  • MALÁ SKÁLA - ZÁMEK - transformace středu obce jako jádra historické kulturní krajiny 

   Author: Tomšů Terezie; Supervisor: Vorel Ivan; Opponent: Vaněk Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem projektu je urbanistické a architektonicko-objemové řešení ústředního prostoru obce malá skála, navazující na areál zámku, pivovaru a panského dvora (kulturně-klidová část). Studie řeší možnosti nového využití a ...
  • Maniny 

   Author: Hrbková Alice; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Maniny 

   Author: Soukupová Veronika; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Staroňová Hana; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Štochl Nikola; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Sopouch David; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Volrábová Zuzana; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Předmětem předdiplomního projektu byla urbanistická studie lokality mezi Masarykovým nádražím a Florencem v Praze. Cílem diplomní práce je detailnější zpracování výše zmíněného projektu, konkrétně v blízkosti Florence, a ...
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Svobodová Martina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Obsahem Diplomové práce je urbanistická koncepce Masarykova nádraží v Praze a jeho konverze. Diplomová práce se zabývá studií souboru vybraných staveb a přilehlého parteru. Tento prostor je vymezen ulicemi Na Florenci, ...
  • Masarykovo nádraží 

   Author: Jaroš Jakub; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Pražský model průjezdné metropolitní železnice počítá s integrací regionálních tratí ze všech směrů do podzemního uzlu s centrální stanicí navázanou na současné hlavní nádraží. Masarykovo nádraží tím ztratí svou funkci a ...
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Aligerová Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mexico, Queretaro - koncepce rozvoje prostoru Hercules 

   Author: Luftová Kateřina; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mladá Boleslav - centrum Václav Klementa 

   Author: Rynekr Tomáš; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Možnosti rekultivace krajiny a dotvoření sídelní struktury na Sokolovsku 

   Author: Lukeš Jindřich; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Náchod - Studie transformace území Tepny Náchod 

   Author: Kateřina Cvejnová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti areálu bývalé textilní továrny Tepny v Náchodě. Řešené území je takovým brownfieldem v centru města. Dříve zde stávala textilní továrna Tepna, dnes ...
  • Nádraží Holešovice - konverze území mezi železnicí a ulicí Plynární 

   Author: Řehák Martin; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nákladové nádraží Žižkov 

   Author: Paździorová Barbora; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem této práce je urbanistický a architektonický návrh centrální části území areálu nákladového nádraží Žižkov. Urbanistické řešení vybrané centrální části nákladového nádraží vychází z celkového návrhu území, který ...
  • Námět na řešení prostoru Americká-Sirková v Plzni 

   Author: Kučerová Soňa; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Titzenthalerová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Práce se zabývá námětem na řešení prostoru Americká-Sirková v Plzni. Práce obsahuje textovou část, grafickou část a fotodokumentaci. Součástí práce je rešerše k tématu veřejných prostranství, jejich využití a funkci. Práce ...
  • Nusle - transformace areálu pivovaru 

   Author: Orlová Markéta; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Občanská vybavenost v územním plánování 

   Author: Divoká Šárka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)