Now showing items 161-180 of 227

  • Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany 

   Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. ...
  • Regulace krajiny v územním plánování 

   Author: Mazura Vojtěch; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Regulace podmínek prostorového uspořádání a krajinného rázu v územním plánování 

   Author: Faust Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Regulační plány v investiční výstavbě 

   Author: Jindra Jakub; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Revitalizace části obce Zbůch 

   Author: Wackerová Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace části území obce Blšany u Loun 

   Author: Lukášová Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace Pražské tržnice 

   Author: Nagy Tomáš; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení revitalizace areálu Pražské tržnice, která se nachází v Praze 7. Řešené území má do budoucnosti velký potenciál stát se významným obchodním centrem s velkým ...
  • Revitalizace přestavbového území bývalých kasáren v Táboře 

   Author: Doležal Petr; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Revitalizace území Rozdělov-sever 

   Author: Šaroch Martin; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě 

   Author: Vybíralová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rodinné bydlení na Táborsku 

   Author: Dlubal Daniel; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Rohanské nábřeží 

   Author: Frančeová Nikol; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, ...
  • Rohanský ostrov 

   Author: Dušana Andrášová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá proměnou a dostavbou území pláně Rohanského ostrova a přilehlých lokalit. Předpokladem pro návrh je realizace otevření proplachovacího kanálu do plnohodnotného ramene Vltavy a znovuvytvoření ...
  • Rohanský ostrov 

   Author: Barbora Jonášová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá zástavbou Rohanského ostrova a vychází z předdiplomního projektu věnovaného analýzám území a urbanistické studii širšího okolí. Hlavní náplní projektu je urbanistická a architektonická studie ...
  • Rozvoj obce Suchomasty 

   Author: Nikola Kasalová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie, zabývající se rozvojem obce Suchomasty. Obsahem předdiplomního projektu jsou analýzy, rozbory a následný návrh rozvojových ploch a nového centra obce. ...
  • Rozvojový potenciál Krušných hor v oblasti ORP Teplice 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce je zaměřena na navržení rozvojového potenciálu Krušných hor v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice. Práce se zabývá případnými možnostmi využití rozvojového potenciálu území obce ...
  • Řeka a město v územních plánech 

   Author: Mayerová Silvie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce Řeka a město v územních plánech shrnuje základní teoretické poznatky z legislativy, metodik a publikací na dané téma. Pro znázornění přístupu k řešení řek a jejich břehů v územních plánech jsou poznatky ...
  • Sedlec – Prčice, charakter a struktura sídel 

   Author: Kmotras Michal; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá charakterem a strukturou sídel ve správním území města Sedlec - Prčice. Obsahuje část textovou a grafickou. V textové části jsou definovány pojmy charakter a struktura zástavby a další související ...
  • Sídelní zeleň ve vybraných obcích ORP Dobříš 

   Author: Hajná Jitka; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Slatiny 

   Author: Chmela Zbyněk; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)