Now showing items 42-61 of 250

  • Hagibor 

   Author: Križan Luboš; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hagibor 

   Author: Boganov Alexey; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
  • Hagibor 

   Author: Boudová Kamila; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem zadání diplomové práce je urbanistická studie nové zástavby v místě stávající zelené plochy na pomezí dvou městských částí, Žižkov a Strašnice, zvané Hagibor. Ze severní i jižní strany k dané lokalitě přiléhají ...
  • Holešovice - studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Mrvová Veronika; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Bábíčková Hana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Buhr Karel; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovické nábřeží - Vltavská. Projekt nového náměstí s komplexem kulturních zařízení a administrativních budov 

   Author: Ludvíková Barbora; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hospodářské dvory a jejich význam v krajině 

   Author: Huboňová Kateřina; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se soustředí na urbanistický ...
  • Hradčanská 

   Author: Stoulilová Eliška; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem zadání diplomové práce je konverze území areálu vlakového nádraží Praha - Dejvice a jeho blízkého okolí. Řešený prostor se nachází v Praze 6 a je vymezen ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, ...
  • Hradčanská 

   Author: Vetešníková Kateřina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Nově navržená zástavba vznikne v centru Prahy mezi Vítězným náměstím a Pražským hradem, tedy na pomezí kompaktní struktury Dejvic od architekta Engela a turisticky a historicky snad nejvýznamnějším místem metropole, od ...
  • Hradčanská 

   Author: Kolář Daniel; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh, vycházející z urbanistické studie (předdiplom) v okolí Dejvického nádraží v Praze 6 se zaměřením na nově vytvořené centrum tohoto území, které je situováno při ulici Dejvické, ...
  • Hradec Králové - Studie centra Temešvár 

   Author: Jeřábková Barbora; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Cílem diplomové práce je vytvořit urbanistickou studii rozsáhlého rozvojového území, sevřeného dvojicí železničních tratí v Hradci Králové, s potenciálem vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť. Důraz je kladen především na ...
  • Invalidovna - studie okolí stanice metra 

   Author: Táchová Lenka; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Invalidovna - studie okolí stanice metra 

   Author: Straková Zuzana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Jihlava - centrum Handlovy Dvory 

   Author: Kotenová Marie; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Jílové u Prahy - Manuál rozvoje veřejných prostranství 

   Author: Kořalka Vojtěch; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Johanides Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomní práce je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jejich kultivaci a zkvalitnění. Tato práce nemá za cíl nahradit územní studie v případě řešených lokalit, ale spíše ...
  • Jíloviště - JIH 

   Author: Kajčevská Marie; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Jíloviště - SEVER 

   Author: Janečková Ivana; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Kladno - koncepce rozvoje území v oblasti bývalého dolu Engerth 

   Author: Kučerová Lucie; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Lomnický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá územím bývalého důlního areálu Engerth a přilehlého sídliště, nacházející se v severní části statutárního města Kladna, v městské části Ostrovec. Práce se soustředí jednak na historický vývoj této ...
  • Koncepce obnovy centra města Plasy 

   Author: Pecháček Marek; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)