Now showing items 27-46 of 227

  • Dopravní problémy Spořilova 

   Author: Polko Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dostavba území v Praze 10 - Hagibor 

   Author: Nejedlíková Veronika; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   V rámci diplomové práce byl vypracován komplexní urbanistický návrh dostavby městské části Hagibor v Praze 10. Součástí práce je i předdiplomová část, ve které je řešeno celkové území. Část diplomu se zaměřuje na detailní ...
  • Dotvoření krajinné struktury v údolí Pitkovického potoka 

   Author: Kohoutková Klára; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Dotvoření struktury území části Vinořského potoka 

   Author: Bartošová Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území obce Hlavenec 

   Author: Sázavský Adam; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktury území v oblasti obcí Lhota, Dřísy a Konětopy 

   Author: Matoušková Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Dotvoření struktuty veřejných prostranství v obci Tursko 

   Author: Medková Lucie; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Energeticky soběstačná obec 

   Author: Mašková Vendula; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Forma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného území 

   Author: Krásná Pavlína; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Černý Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem ...
  • Generel dopravy v klidu města Vlašim 

   Author: Hak David; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Melena Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrn opatření pro zlepšení dopravy v klidu. Především pak zlepšit podmínky pro parkování návštěvníků města, bez toho aby se omezily možnosti odstavování vozidel rezidentům. ...
  • Hagibor 

   Author: Križan Luboš; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hagibor 

   Author: Boganov Alexey; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
  • Hagibor 

   Author: Boudová Kamila; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Tuček Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Předmětem zadání diplomové práce je urbanistická studie nové zástavby v místě stávající zelené plochy na pomezí dvou městských částí, Žižkov a Strašnice, zvané Hagibor. Ze severní i jižní strany k dané lokalitě přiléhají ...
  • Holešovice - studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Mrvová Veronika; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Bábíčková Hana; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovice: Studie jižního nábřeží Vltavy 

   Author: Buhr Karel; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Holešovické nábřeží - Vltavská. Projekt nového náměstí s komplexem kulturních zařízení a administrativních budov 

   Author: Ludvíková Barbora; Supervisor: Vorel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Hospodářské dvory a jejich význam v krajině 

   Author: Huboňová Kateřina; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zabývá hospodářskými dvory na území ORP Třeboň s mírnými přesahy do okolních ORP. Teoretická část popisuje současný stav řešeného území obce s rozšířenou působností Třeboň. Dále se soustředí na urbanistický ...
  • Hradčanská 

   Author: Stoulilová Eliška; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
   Předmětem zadání diplomové práce je konverze území areálu vlakového nádraží Praha - Dejvice a jeho blízkého okolí. Řešený prostor se nachází v Praze 6 a je vymezen ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, ...
  • Hradčanská 

   Author: Vetešníková Kateřina; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Nově navržená zástavba vznikne v centru Prahy mezi Vítězným náměstím a Pražským hradem, tedy na pomezí kompaktní struktury Dejvic od architekta Engela a turisticky a historicky snad nejvýznamnějším místem metropole, od ...