Now showing items 176-195 of 250

  • Regenerace vybraných rekreačních areálů v ORP Sedlčany 

   Author: Čejda Tomáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kučerová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem diplomové práce je vytvoření pasportů rekreačních areálů v ORP Sedlčany na břehu Slapské přehrady a na jeden z nich vytvořit urbanistický návrh prostorového a funkčního využití území s ohledem na jeho regeneraci. ...
  • Regulace krajiny v územním plánování 

   Author: Mazura Vojtěch; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Regulace podmínek prostorového uspořádání a krajinného rázu v územním plánování 

   Author: Faust Michal; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Regulační plány v investiční výstavbě 

   Author: Jindra Jakub; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Revitalizace části obce Zbůch 

   Author: Wackerová Martina; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace části území obce Blšany u Loun 

   Author: Lukášová Šárka; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Revitalizace Pražské tržnice 

   Author: Nagy Tomáš; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení revitalizace areálu Pražské tržnice, která se nachází v Praze 7. Řešené území má do budoucnosti velký potenciál stát se významným obchodním centrem s velkým ...
  • Revitalizace přestavbového území bývalých kasáren v Táboře 

   Author: Doležal Petr; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Revitalizace území Rozdělov-sever 

   Author: Šaroch Martin; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Revitalizace zámeckého kopce v Náchodě 

   Author: Vybíralová Markéta; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Rodinné bydlení na Táborsku 

   Author: Dlubal Daniel; Supervisor: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Rohanské nábřeží 

   Author: Frančeová Nikol; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, ...
  • Rohanský ostrov 

   Author: Dušana Andrášová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá proměnou a dostavbou území pláně Rohanského ostrova a přilehlých lokalit. Předpokladem pro návrh je realizace otevření proplachovacího kanálu do plnohodnotného ramene Vltavy a znovuvytvoření ...
  • Rohanský ostrov 

   Author: Barbora Jonášová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Diplomová práce se zabývá zástavbou Rohanského ostrova a vychází z předdiplomního projektu věnovaného analýzám území a urbanistické studii širšího okolí. Hlavní náplní projektu je urbanistická a architektonická studie ...
  • Rozvoj obce Suchomasty 

   Author: Nikola Kasalová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie, zabývající se rozvojem obce Suchomasty. Obsahem předdiplomního projektu jsou analýzy, rozbory a následný návrh rozvojových ploch a nového centra obce. ...
  • Rozvojový potenciál Krušných hor v oblasti ORP Teplice 

   Author: Chlad Martin; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Diplomová práce je zaměřena na navržení rozvojového potenciálu Krušných hor v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice. Práce se zabývá případnými možnostmi využití rozvojového potenciálu území obce ...
  • Řeka a město v územních plánech 

   Author: Mayerová Silvie; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce Řeka a město v územních plánech shrnuje základní teoretické poznatky z legislativy, metodik a publikací na dané téma. Pro znázornění přístupu k řešení řek a jejich břehů v územních plánech jsou poznatky ...
  • Sázava 

   Author: Monika Kylarová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistické struktury jednotlivých částí města Sázava. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá urbanistickou strukturou dvou lokalit, které byly dále navrženy ve ...
  • Sázava - nové centrum - lokalita Podzámčí 

   Author: Jana Rybková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie centra města Sázava, a to lokality Podzámčí, lokality okolo kulturního domu a návrh rozhledny na vrchu nad městem. Součástí je analýza všech lokalit, průzkumy ...
  • Sázava - nové veřejné prostranství - lokalita u Chechtáku 

   Author: Antonín Štička; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonický návrh domu s pečovatelskou službou a nového veřejného prostoru v centru Sázavy. Předdiplomní projekt řeší územní studii lokalit na dvou březích řeky Sázavy s cílem ...