Now showing items 188-207 of 227

  • Tábor - Revitalizace a dostavba Pražského předměstí 

   Author: Švárová Tereza; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Stach Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie pražského předměstí v Táboře a následné řešení veřejného prostoru lokality. Toto řešení zahrnuje architektonický návrh pěti budov a přilehlého parteru. ...
  • Technický plán cyklistické infrastruktury v Pardubicích 

   Author: Jirsa Vojtěch; Supervisor: Jetel Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Terezín - město budoucnosti 

   Author: Holub Petr; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Transformace skleníků Modřany 

   Author: Holub Tomáš; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Trojmezí 

   Author: Havlová Kateřina; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Trojmezí 

   Author: Bálková Michaela; Supervisor: Durdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Trutnov - Studie rozvoje městkého centra 

   Author: Markéta Kammelová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Wajsar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie rozvoje městského centra Trutnova a následné řešení veřejného prostoru této lokality. Diplomová práce je rozdělala na dvě části. Obsahem předdiplomního ...
  • Trutnov centrum: koncepce rozvoje prostoru 

   Author: Voceďálek Jaroslav; Supervisor: Kaplan Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Udržitelná koncepce rozvoje obce Vlkava 

   Author: Bělohlavová Pavlína; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Udržitelný rozvoj města Milevsko 

   Author: Mezihoráková Renata; Supervisor: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Urbanistická studie klimatických lázní v KPZ Chudenicko 

   Author: Motlíková Dana; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie místních částí města Úštěku 

   Author: Stehnová Lenka; Supervisor: Storch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Urbanistická studie obce Lom 

   Author: Krstić Sanja; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Perglerová Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Diplomová práce je věnována návrhu koncepce rozvoje obce Lom. Práce je rozdělená do čtyř ucelených kapitol. První z nich se zabývá rozborem území dle vlastních průzkumů a poznatků, na jejichž základě byl sepsán "Návrh ...
  • Urbanistická studie vybraných veřejných prostranství ve Strakonicích 

   Author: Kořán Jakub; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Kramářová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Od vrcholného středověku, kdy přichází doba formování a zakládání měst v Českém království, uplynulo již mnoho let. Za tu dlouhou dobu se mnoho věcí změnilo či zaniklo úplně - člověk, podnebí, státní suverenita, architektura ...
  • Urbanistické a environmentální aspekty brownfields 

   Author: Šatný Petr; Supervisor: Janatka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-29)
  • Urbanizace Sibiře a současný vývoj města Krasnojarsk 

   Author: Daněk Aleš; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Titzenthalerová Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-27)
   Diplomová práce se zabývá historií urbanizace východní části Ruské federace, především pak Krasnojarského, Novosibirského a Tomského regionu. Souhrnně centrální Sibiře. Tato historická část plynule navazuje na současný ...
  • Ústí nad Labem - Střekov 

   Author: Kugl Jiří; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Ústí nad Orlicí - Perla 

   Author: Lžíčařová Maja; Supervisor: Mužík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Územní nároky na pohřbívání s ohledem na kulturní odlišnosti 

   Author: Carda Lukáš; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Diplomová práce se zaměřuje na územní nároky na pohřbívání a zmapováním jednotlivých rituálů s ohledem na kulturní odlišnosti. Dle osobních zkušeností z cest i ze získané literatury jsou zmapovány hlavní světová náboženství ...
  • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

   Author: Melena Martin; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Nesrovnalová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. V první části navrhuje rozdělení veřejných prostranství města Tábor dle jejich významu a charakteru a vyhodnocuje jejich stav. Následně stanovuje zásady pro budoucí ...