Now showing items 1-1 of 1

  • Materiálové varianty veslovacího a pádlovacího bazénu Labe arena 

   Author: Reich Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Autor se v bakalářské práci Materiálové varianty veslovacího a pádlovacího bazénu Labe arena zabývá popisem možných materiálových řešení pro veslovací a pádlovací bazén Labe arena. Dále se autor zabývá rozborem materiálových ...