Now showing items 104-123 of 756

   Subject
   CAD/CAM, CNC frézování, prefabrikované dílce, výrobní technologie, forma [1]
   CAD/CAM, CNC milling, prefabricated elements, production technology, formwork [1]
   Carbon fiber,composite material,strengthening of structures,carbon-fiber-reinforced plastic [1]
   cattle breeding,dairy cow,stable,phase,spatio-temporal graph,site facilities [1]
   Cena stavby. Kalkulace ceny technologického procesu. Náklady na stavbu. Podnikatel ve stavebnictví. Realizace svépomocí. Stavba na klíč. Stavebník. ? [1]
   Central depository,spatio-temporal graph,financial plan,project documentation,technological prescription,drawings of site facilities [1]
   Centrální depozitář,časoprostorový graf,finanční plán,projektová dokumentace,technologický postup,zařízení staveniště [1]
   Certifikace budov, BREEAM In-Use International, Asset Performance, časová efektivita certifikace, finanční efektivita certifikace, postupy projektového týmu pro získání certifikace [1]
   chladicí věže s přirozeným tahem, Iterson, mokré chlazení, rozvodné žlaby, multikriteriální analýza [1]
   Chloride resistance,Nano-particle,Nano-silica,Concrete resistance,Chloride accelerated test,Natural diffusion [1]
   Chloridová odolnost,Nanočástice,Urychlený test elektromigrace,Přírodní difuze.,Nano-silika,Odolnost betonu [1]
   chov skotu,dojnice,stáje,etapy,časoprostorový graf,zařízení staveniště [1]
   CIIRC, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, lešení, pád z výšky a do hloubky, osobní ochranné pracovní pomůcky [1]
   CIIRC, diaphragm wall rigs especially on demolition, diaphragm walls, crane [1]
   CIIRC, drapák, bourací práce, milánské stěny, jeřáby [1]
   CIIRC, Occupational Health and Safety, Scaffolding, Fall from Height and Fall into Depth, Personal Protective Equipment [1]
   clay, earth, clay plasters, binding [1]
   clay,clay plasters,time consumption [1]
   Cleaning,construction site,construction and demolition waste [1]
   CNG, LPG, filling stations, natural gas [1]