Now showing items 379-398 of 756

   Subject
   natural draft cooling towers, Iterson, wet cooling system, water distribution troughs, multi-criteria analysis [1]
   Náklady, životnost, životní cyklus budovy, cena, investiční fáze, aspekty [1]
   nástavba,bytový dům,posouzení projektové dokumentace,vícekriteriální rozhodování,Karlín [1]
   Nášlapná vrstva, podlaha, podlahář, dřevo, svépomoc, realizace, technologický postup, vada, údržba, smlouva o dílo, reklamace. [1]
   návrh dispozice objektu, stavebně technologický projekt, projektová dokumentace, harmonogram, finanční srovnání [1]
   Návrh konstrukčních variant,dispozice objektu,stavebně technologický projekt,časové a finanční porovnání,vícekriteriální analýza [1]
   nízké venkovní teploty,dočasné vytápění,porovnání provozních nákladů,stavební práce [1]
   noise, asphalt concrete with gummyasphalt binder, acoustic wall, noise measurement [1]
   noise, measurement, sources of noise, biogas plant [1]
   noise, pipeline, faucet,insulation,installation [1]
   Obálka budovy,vícekriteriální analýza,energetický štítek [1]
   Obchodní centrum, projektová dokumentace, struktura, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení staveniště, technická zpráva, technologický předpis [1]
   Objemové změny,Trhliny,Obsah vzduchu,Pevnost v tlaku,Chemické rozmrazovací látky,Smrštění [1]
   Occupation safety and health protection,Occupational health and safety plan,Building information modelling [1]
   Occupational health and safety at workPersonal protective working equipmentCrane,operation works [1]
   Occupational Health and Safety Plan,safe utilization of construction,roofs without operation [1]
   Occupational Health and Safety Plan,technological process,OHS coordinator,contractor,construction site,worker,planning phase,realization phase [1]
   Occupational health and safety, devices of the construction, labour code, government regulation, occupational risk, workplace, personal protective equipment [1]
   Occupational safety and health protection,fire protection,risk,fire,safety measures,legal regulations,construction site facilities,fire safety solutions [1]
   OHS, Project, Budget, Risks and precautions [1]