Now showing items 1-20 of 756

   Subject
   3D model,BIM,BIM coordinator,faclity management,plans,project management,airport [1]
   3D model,BIM,BIM koordinátor,facility management,projektová dokumentace,projektový management,letiště [1]
   3D printing, Additive manufacturing, Additive technologies in construction, Contour crafting, Automation in construction, Apis Cor [1]
   3D tlač, aditívna výroba, aditívne technológie v stavebníctve, contour crafting, automatizácia v stavebníctve, apis cor [1]
   ?Fluid fly ash,?Absorbability,?Resistence,?freeze-thaw resistence,?Chemical thaw substances,?Concrete carbonation,?Concrete without cement,?Grinding [1]
   ?Fluidní popílek,?Nasákavost,?Odolnost,?Mrazuvzdornost,?Chemické rozmrazovací látky,?Karbonatace betonu,?Beton bez cementu,?Mletí [1]
   Administration building, technology, project, construction site equipment, technological process [1]
   Administrativní budova, technologie, projekt, zařízení staveniště, technologický postup [1]
   air conditioning,ventilation,air conditioning control,time planning [1]
   Air-conditioning,Proposal of the AC engine room,AC implementation,Forced ventilation [1]
   algorithmization,KUKA robot,non-horizontal 3D printing,shells,parametric design,automatization [1]
   algoritmizace,robot KUKA,nehorizontální 3D tisk,skořepiny,parametrické navrhování,automatizace [1]
   Analysis sheet, technological standard, spatiotemporal graph, technological scheme, construction site, construction procedure method [1]
   Analysis sheet,technological standard,spatio-tempolar graph,technological scheme,construction site,disposal of rainwater [1]
   Analysis,comparison,ETICS,thermal insulation system,thermal insulation [1]
   Analýza,porovnání,ETICS,tepelně izolační systém,tepelná izolace [1]
   ancillaries budget costs,individual calculation,analysis,construction site,local and operating influences,other costs,contractor [1]
   Anhydrit, cement, samonivelační směs, podlahový potěr, technologický postup [1]
   Anhydrite, cement, self-leveling compound, floor screed, technological process [1]
   Apartment building, spatio-temporal graph, project documentation, technological prescription, drawings of site facilities [1]