Now showing items 702-721 of 756

   Subject
   vady odstranitelné a neodstranitelné,vady zjevné a skryté,předávání a přejímání stavby,protokol o předání a převzetí stavby,reklamace,odpovědnost za vady,záruční lhůty,smluvní pokuty,vytýkání vad,občanský zákoník,vadné plnění [1]
   Value analysis, function, alternative solutions, brickwork [1]
   Vault,robotization,specific site equipment,free hand vaulting,Catalan vault [1]
   Vedlejší energetické produkty,popílkový stabilizát,ukládání na skládky,ekologická nezávadnost [1]
   vedlejší rozpočtové náklady,individuální kalkulace,analýza,zařízení staveniště,územní a provozní vlivy,ostatní náklady,zhotovitel [1]
   ventilated fasade,anchoring,thermal loss,thermal flow,bracket,thermal insulation [1]
   Ventilation system, defects of ventilation system, evaluation of defects, checking of ventilation system [1]
   Ventilation, Air transition, Implementation, Forced ventilation, Fire prevention [1]
   Veřejné zakázky, jistota, mimořádně nízká nabídková cena. [1]
   veslovací bazén,pádlovací bazén,materiálová varianta,sklolaminát,polypropylen,nerez,multikriteriální analýza [1]
   Vlhkost, sanace, průzkum, analýza vlhkosti, salinita [1]
   Vlhkost, zdroje vlhkosti, vlhké zdivo, metody sanace, modelové případy, vyhodnocení použitelnosti. [1]
   vlhkost,hydroizolace,poruchy spojené s vlhkostí,průzkum vlhkostí,metody sanacvlhkost,metody sanace [1]
   Vlhkost,příčiny,důsledky,prevence,odstranění vlhkosti,průzkum,zemní vlhkost,rekonstrukce,metoda,odvlhčování,účinnost,finanční náročnost,výstupy,měření vlhkosti [1]
   vnější omítka, oprava fasády, ETICS, sanace balkónů, Pražská památková rezervace [1]
   Vnitřní zateplení,vnější zateplení,náklady výstavby,rodinný dům,tepelná izolace [1]
   Volume changes,Cracks,Air content,Compressive strenghts,Chemical thaw substances,Shrinkage [1]
   Výběrová řízení, subdodavatel, smlouva o dílo, příprava. [1]
   Výstavbový projekt, projektový management, stavební management, dodavatelský systém, hierarchická struktura prací, hierarchická organizační struktura, matice odpovědnosti, zařízení staveniště, logistika dopravy, BOZP [1]
   Výstavbový projekt,Životní cyklus stavby,Účastníci výstavby,Příprava staveb,Efektivnost,Benefity BIM,Implementace BIM,Případová studie [1]