Now showing items 231-250 of 923

   Subject
   Damp, mineral efflorescence, history, historic building restoration, damp proofing systems, earthworks, slot sawing, drainage system, chemical impregnation, active elecroosmosis, damp proof plaster [1]
   degradace,sanace,bourání,vyhodnocení [1]
   degradation,remediation,demolition,evaluation [1]
   demolice [1]
   demolition [1]
   design of construction site equipmnet [1]
   design of the disposition building, construction-technological project, project documentation, progress chart, financial comparison [1]
   Design of the structural variants,disposition of the building,construction-technological project,time and financial comparison,multi-criteria analysis [1]
   Diagnostika staveb,termografie,blower door test,vnitřní prostředí budovy,teplota vzduchu,relativní vlhkost vzduchu [1]
   Diffusion,sorption,porosity,masonry humidity,masonry rehabilitation,air isolation systems,chemical waterproofing clouds,clay insulation,electroosmotic methods,repair plasters [1]
   Difuze,sorpce,porozita,vlhkost zdiva,sanace zdiva,vzduchové izolační systémy,chemické hydroizolační clony,mechanické metody dodatečných izolací,jílové izolace,elektroosmotické metody,sanační omítky [1]
   Digital technology,preparation and construction of the building,time analysis,financial analysis,setting out,measuring,virtual reality,augmented reality [1]
   Digitální technologie,příprava a realizace stavby,časová analýza,finanční analýza,vytyčování,zaměření,virtuální realita,rozšířená realita [1]
   dočasné konstrukce,bednění,lešení,optimalizace návrhu,projekt dočasných konstrukcí,softwarové nástroje,CAD systémy [1]
   Drcení materiálu, druhy drtičů, technická zařízení pro drcení, recyklace stavebních a demoličních odpadů [1]
   Dry construction, Wet construction, Wienerberger, Fermacell, Rigips, non-porous partition structures, flooring systemsDry construction, flooring systems [1]
   drywall ceiling, typology of drywall ceiling, multi-criteria evaluation, Saaty´s method [1]
   dřevokazná houba,dřevomorka,konstrukce,sanace,ochrana dřeva [1]
   Dřevostavba, třídění řeziva, postupový diagram, vyhodnocení rizik [1]
   Dřevostavby, cena, mechanizace, lidské zdroje, porovnání. [1]