Now showing items 740-756 of 756

   Subject
   Zabezpečovací systémy,kamerový systém CCTV,elektronická kontrola vstupu,elektronická požární signalizace a poplachový a zabezpečovací tísňový systém [1]
   zajištění stavební jámy,speciální zakládání,hřebíkování ,převrtávaná pilotová stěna,trysková injektáž,štětová stěna,pohledová plocha,technologický postup,kalkulace,časové plánování [1]
   Zařízení staveniště,objekty zařízení staveniště,návrh zařízení staveniště,průmyslový,servisní a kombinovaný areál,vnitroareálové inženýrské sítě,bezvýkopové technologie,sdružené trasy VTTV [1]
   Zateplení,energetická úspora,dotace,ekonomická návratnost [1]
   Zateplovací systém,prostup tepla,hmoždinky,kotvení,tepelná vodivost,plocha,cenové srovnání [1]
   Zateplovací systémy, ETICS, tepelně izolačních desky, cenové soustavy. [1]
   zateplovací systémy,ETICS,zdvojení ETICS,vady a poruchy kontaktního zateplovacího systému,prostup tepla,termografie [1]
   Základová konstrukce,základy,základová deska,realizace,technologický postup,porovnání,pracnost,zásady [1]
   zelená střecha,zelená stěna,zemětřesení,technologie,bezpečnost [1]
   zemědělský areál, stavební tepelná technika, průměrný součinitel prostupu tepla, výpočet [1]
   Zemní práce, základy, hrubá spodní stavba, hrubá vrchní stavba, betonáž, bednění, armování, odbedňování, tesaři, železáři, čerpadlo, betonovací věž. [1]
   Zimní zahrady, účel zimní zahrad, materiál pro výstavbu zimních zahrad, faktory ovlivňující návrh zimní zahrady [1]
   Zkouška,pevnost,odolnost,sanace,injektáž,životnost,diagnostika [1]
   Zvedané stropy,zvedací zařízení,bednění zvedaných stropů,předpjaté hlavice,prefabrikované hlavice [1]
   Zvýšená vlhkost, solný výkvět, historie, sanace historického objektu, sanační systémy, terénní úpravy, podřezání, drenážní systém, injektáž, aktivní elektroosmóza, sanační omítky. [1]
   •Bytové domy Modřany •Technologický rozborový list •Technologický normál •Časoprostorový graf (cyklogram) •Graf nasazení pracovníků •Graf spotřeby rozhodujících materiálu •Graf nasazení pracovníků •Harmonogram •Zařízení staveniště [1]
   •Technological analyse •Technological normal •Time and space diagram •Graph od machine setting •Graph of critical supplies •Diagram of workes setting •Schedule •Bulding site facilities [1]