Now showing items 289-308 of 756

   Subject
   Hala, rizika, poruchy, deformace, konstrukce [1]
   Hall, risks, disorders, deformation, structure [1]
   Harmonogram, časoprostorový graf, zařízení staveniště, nášlapné vrstvy podlahy [1]
   Harmonogram, porovnání, zařízení staveniště [1]
   Health and Safety at Work, Health and Safety Plan, legislation, personal protective equipment [1]
   High-Rise building,technology,formwork,automation [1]
   High-rise buildings, skyscrapers, foundation, construction systems, work safety [1]
   hippo pavilion,zoological garden,site facilities,spatio-temporal graph,phases [1]
   Historical research, analysis object, humidity, local moisture remediation, plaster, wood construction [1]
   hlína,hliněné omítky,spotřeba času [1]
   hluk, gumoasfalt, protihluková stěna, měření hlučnosti [1]
   hluk, měření, zdroje hluku, bioplynová stanice [1]
   hluk, potrubí, vodovodní baterie, izolace, montáž [1]
   Hodnotová analýza, funkce, možná řešení, zdivo [1]
   horse,equestrian complex,desing [1]
   Hospic,stavebně technologický projekt,zařízení staveniště,technologický postup,propočet,rekonstrukce [1]
   Hospice,building technology project,site equipment,technological process,calculation,reconstruction [1]
   Hotel, project documentation, schedule, space-time graph, building equipment, technical reports, technological prescription, masonry partitions, drywall ceiling [1]
   Hotel, projektová dokumentace, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení staveniště, technická zpráva, technologický předpis, zděná příčka, sádrokartonový podhled [1]
   hrubé podlahy, anhydritový potěr, cementový potěr, technologický předpis [1]