Now showing items 341-360 of 756

   Subject
   legislation on occupational safety,accident,BIM,security of health and safety,safety monitoring [1]
   legislativa o bezpečnosti práce,úrazovost,BIM,zajištění BOZP,monitoring bezpečnosti [1]
   Lehký obvodový plášť, BIM, optimalizace, BEP, BOZP, facility management, COBie [1]
   lehký obvodový plášť, obecné informace, zatížení větrem, aplikace vybraných variant [1]
   Lešení, konstrukční řešení, komplikace, subdodávka [1]
   Lift slab construction,lift jacks,formwork system for lift slab construction,prestressed column heads,prefabricated column heads [1]
   lift,elevator unit,type of building,lift shaft dimensions,travel height,lifting power,KONE brand [1]
   lifting force, structure, underground garage, micropilots [1]
   Light cladding, BIM, optimization, BEP, SHAW, facility management, COBie [1]
   line schedule, time-space chart, budget, wooden ventilated facade, contact insulation systém [1]
   Log cabins, heat transfer coefficient, diffusion resistance factor, relative humidity, relative humidity propagation, timber structures [1]
   Maintenance, workplace, works at height, safety systems, CIIRC [1]
   Masivní roubené konstrukce, tepelně technické požadavky, technologie, estetika a ekonomičnost roubených staveb, rybinový spoj, ekologie. [1]
   Massive timber construction, heat requirements, technology, aesthetics and economy of massive timber constructions, corner dovetail, ecology. [1]
   materials from hemp, hempcrete, technological process,time standard [1]
   materiály z technického konopí, konopný beton, technologický postup,norma času [1]
   Mechanical anchor,concrete,anchor,pulling out [1]
   Mechanická kotva,beton,hmoždinka,vytažení [1]
   methodology, failures, technological process, the roof project, details on flat roofs [1]
   metodika, poruchy, technologický postup, projekt střechy, detaily ploché střechy [1]