Now showing items 352-371 of 756

   Subject
   Maintenance, workplace, works at height, safety systems, CIIRC [1]
   Masivní roubené konstrukce, tepelně technické požadavky, technologie, estetika a ekonomičnost roubených staveb, rybinový spoj, ekologie. [1]
   Massive timber construction, heat requirements, technology, aesthetics and economy of massive timber constructions, corner dovetail, ecology. [1]
   materials from hemp, hempcrete, technological process,time standard [1]
   materiály z technického konopí, konopný beton, technologický postup,norma času [1]
   Mechanical anchor,concrete,anchor,pulling out [1]
   Mechanická kotva,beton,hmoždinka,vytažení [1]
   methodology, failures, technological process, the roof project, details on flat roofs [1]
   metodika, poruchy, technologický postup, projekt střechy, detaily ploché střechy [1]
   Metro PragueBarrier free accessAndel metro stationlifts construction [1]
   Metro PrahaBezbariérové zpřístupněníStanice metra AndělVýtahy [1]
   Mining methodsBlasting machinesRoadheaderUtility tunnel Hlávkův most [1]
   mistr, operativní řízení, zhotovitel, řízení stavby, plánování, organizace, kontrola, stavba [1]
   Modeling construction,technological phase,technological process,building site equipment [1]
   Modeling of the construction,apartment house,project documentation,technological stage,technological progress,site equipment,schedule,time-space chart,control and test plan,BOZP plan,environmental plan [1]
   Modeling of the construction,CONTEC,Schedule,Control and test plan,Environmental plan,OSH risk plan,Site equipment,Technological regulation [1]
   Modelování výstavby,bytový dům,projektová dokumentace,technologická etapa,technologický postup,zařízení staveniště,harmonogram,časoprostorový graf,kontrolní a zkušební plán,plán BOZP,environmentální plán [1]
   Modelování výstavby,CONTEC,Harmonogram,Kontrolní a zkušební plán,Environmentální plán,Plán rizik BOZP,Zařízení staveniště,Technologický předpis [1]
   Modelování výstavby,technologická etapa,technologický postup,zařízení staveniště [1]
   Moisture, moisture sources, damp walls, methods of rehabilitation, model cases, usability evaluation [1]