Now showing items 325-344 of 756

   Subject
   Keywords: workflow,construction,masonry,house from the massive timbers,panel,comparison,advantages,disadvantages [1]
   Klenba,robotizace,specifika zařízení staveniště,technologie zdění z ruky,katalánská klenba [1]
   Klíčová slova: Pracovní postup,konstrukce,zdivo,roubenka,panel,porovnání,výhody,nevýhody [1]
   kondenzace obvodového zdiva,plíseň,opatření proti výskytu kondenzace obvodového zdiva [1]
   konkurenceschopnost,cechy,dozorová činnost,technický dozor stavebníka [1]
   Konstrukce krovu, historický krov, biologičtí škůdci dřeva, sanace [1]
   konstrukční systém, neopor, ztracené bednění, MAXPLUS [1]
   Konstrukční systém,Bytový dům,Pasivní budova,Sendvičový panel,Prefabrikace,Železobeton,Neopor,Energetická náročnost [1]
   Konstrukční systémNízkoenergetický důmVytápěníEnergetická náročnost budov [1]
   Konstrukční systémy dřevostaveb,Zakládání dřevostaveb,Prefabrikovaná instalační jádra,Harmonogram výstavby [1]
   kontrolní plán, kvalita stavby, řízení kvality, systém, požadavky, dozor [1]
   Krajská knihovna,parkovací dům,Havlíčkův Brod,stavba,technologická struktura,technologický postup,zařízení staveniště,prostorová struktura,časová struktura,technická zpráva,kritická cesta,projektová dokumentace [1]
   krystalizační,přísady,beton,Xypex,Sika,Krystol,vodonepropustnost,pevnost,průsak [1]
   kulturní památka,státní památková péče,památkový zákon,obnova a rekonstrukce,Památník Lidice [1]
   Kůň,jezdecký areál,návrh [1]
   Kvalita,ČSOB,SHQ,systém,kontrola,ISO,BIM,sekce [1]
   legislation on occupational safety,accident,BIM,security of health and safety,safety monitoring [1]
   legislativa o bezpečnosti práce,úrazovost,BIM,zajištění BOZP,monitoring bezpečnosti [1]
   Lehký obvodový plášť, BIM, optimalizace, BEP, BOZP, facility management, COBie [1]
   lehký obvodový plášť, obecné informace, zatížení větrem, aplikace vybraných variant [1]