Now showing items 389-408 of 756

   Subject
   Obálka budovy,vícekriteriální analýza,energetický štítek [1]
   Obchodní centrum, projektová dokumentace, struktura, harmonogram, časoprostorový graf, zařízení staveniště, technická zpráva, technologický předpis [1]
   Objemové změny,Trhliny,Obsah vzduchu,Pevnost v tlaku,Chemické rozmrazovací látky,Smrštění [1]
   Occupation safety and health protection,Occupational health and safety plan,Building information modelling [1]
   Occupational health and safety at workPersonal protective working equipmentCrane,operation works [1]
   Occupational Health and Safety Plan,safe utilization of construction,roofs without operation [1]
   Occupational Health and Safety Plan,technological process,OHS coordinator,contractor,construction site,worker,planning phase,realization phase [1]
   Occupational health and safety, devices of the construction, labour code, government regulation, occupational risk, workplace, personal protective equipment [1]
   Occupational safety and health protection,fire protection,risk,fire,safety measures,legal regulations,construction site facilities,fire safety solutions [1]
   OHS, Project, Budget, Risks and precautions [1]
   OHS,OHS plan,residential house,risk activities,calculation,safety element [1]
   Omítka,sanace,vlhkost,zdivo,dutina [1]
   omítky, historické objekty, sanace, povrchové úpravy [1]
   omítky, povrchové úpravy staveb, historické omítky, sanace, kostel sv. Prokopa, Budiměřice [1]
   Optimalizace návrhu, nášlapná vrstva, pořizovací náklady, životnost, údržba, estetika. [1]
   Optimalizace návrhu, stavební konstrukce, náklady na stavební konstrukce, životnost stavby, estetika stavby. [1]
   optimalizace,efektivita,projektové řízení,investiční zakázka,analýza současného stavu,optimalizace řízení,harmonogram,příprava,realizace,rizika,investice [1]
   Optimization of design, building structure, expenses for building constructions, durability of construction, aesthetics of construction. [1]
   Optimization of design, floor construction, purchase price, durability, maintenance, aesthetics. [1]
   optimization,efficiency,project management,investment contract,analysis of current state,optimization of management,timetable,preparation,realization,risks,investments [1]