Now showing items 214-233 of 756

   Subject
   Earthworks, groundwork, rough lower construction, rough upper construction, concrete work, a form, formwork, a rebar, carpenters, ironworkers, a pump, a separate placing boom. [1]
   Eco-houses, natural materials, categorization code [1]
   Efektivita, příprava, realizace, součinnost, partneři při výstavbě, časové prodlevy, navýšení rozpočtu, projektová příprava, rizika vícenákladů [1]
   Efektivnost návrhu, Facility management, Povrchové úpravy [1]
   Efficiency of proposal, Facility management, Surface finishes [1]
   Efficiency, preparation, implementation, synergy, construction partners, time delays, budget increase, project preparation, risk of extra-costs [1]
   Ekostavba, přírodní materiály, kategorizační kód [1]
   Elektrárenský popílek,Odsiřování a Denitrifikace Popílků,Porovnání vlastností popílků,Vliv popílků na pevnost vzorků [1]
   Elephant pavilion,zoological garden,site facilities,spatio-temporal graph,phases [1]
   ETICS, norma, hořlavost, změna, požární výška, kategorie, požární pruh [1]
   ETICS, standard, flammability, change, fire height, category, fire lane [1]
   European Union, Structural and Investment Funds, subsidy, operational programme, pre-realization project preparation, application for financial aid, IS KP14+ [1]
   Evropská unie, strukturální a investiční fondy, dotace, operační program, předrealizační projektová příprava, žádost o podporu, IS KP14+ [1]
   exploration,methods,processes,design solutions moisture removal [1]
   Extreme climatic conditions, Siberia, cold weather concreting [1]
   Extrémní klimatické podmínky, Sibiř, betonáž v zimním období [1]
   Facade scaffolding,temporary structure,selection of scaffolding [1]
   facility management, facility, management, manager, support processes, core business, facility manager [1]
   facility management, facility, management, manažer, podpůrné činnosti, hlavní činnost, facility manažer [1]
   Facility management, life cycle of construction, work environment, Users preferences for office buildings [1]