Now showing items 1-20 of 1140

  • Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk 

   Author: Vrba Filip; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Algoritmus ovládání robota pro nehorizontální 3D tisk Cílem práce byla algoritmizace ovládání pohybů robota pro 3D tisk. V úvodu práce jsem se snažil vysvětlit důvod digitalizace ve stavebnictví, parametrizaci a tím spojenou ...
  • Alternativní metody pro měření pórovitosti betonu pomocí digitálního zpracování a analýzy obrazu 

   Author: Járková Petra; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Diplomová práce se zabývá měřením pórovitosti a stanovení charakteristik vzduchových pórů v ztvrdlém betonu s využitím počítačového zpracování obrazů a matematického modelování. V praktické části práce je pomocí matematického ...
  • Alternativní návrh jámy a konstrukcí stanice Motol 

   Author: Rys Michal; Supervisor: Synek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Alternativní tepelné izolace 

   Author: Kadlecová Tereza; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Alternativní způsob zajištění stavební jámy oproti současným systémům 

   Author: Baulovič Peter; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Alternativy technologie zateplení stávající stropní konstrukce 

   Author: Pitner Jan; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza degradací staveb určených pro chov skotu 

   Author: Sahan Štěpán; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza ETICS z hlediska stavebně technologického, fyzikálního a ekonomického 

   Author: Miško Petr; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kulhánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce poskytuje obecný úvod do problematiky energetické náročnosti budov a legislativy s touto problematikou spojenou. Dále je zde věnován prostor pro výčet druhů tepelně-izolačních systémů a jejich bližší ...
  • Analýza geometrické přesnosti stavebních konstrukcí 

   Author: Trejbalová Hana; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bartoš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se zabývá posouzením a vyhodnocením geometrické přesností vybraných konstrukcí bytového domu ,,Rezidence Vrchlického", který je ve fázi rozestavěnosti. Rozdělena je do několika tematických částí. Nejprve je shrnut ...
  • Analýza keramických obkladových prvků v bytové výstavbě 

   Author: Štercová Hana; Supervisor: Váchal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možností realizace záměru vybudování zázemí ovocnářského provozu - Cerhenice 

   Author: Nykl Pavel; Supervisor: Polák Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Analýza možností využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Usmanov Vjačeslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Cílem této práce je navrhnout kritéria pro využití virtuální reality v přípravě a realizaci staveb. Pro tento účel byla provedena analýza požadavků na datové vstupy a výstupy pro virtuální realitu pro jednotlivé procesy a ...
  • Analýza odolnosti mechanicky kotveného hydroizolačního souvrství asfaltových pásů proti sání větru 

   Author: Plíhal Ondřej; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   V této diplomové práci se zabývám střešními skladbami s hydroizolační povlakovou vrstvou z pružných střešních hydroizolačních povlaků. Zejména se zabývám testováním mechanicky kotveného střešního souvrství s hydroizolační ...
  • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

   Author: Abraham Vít; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Pečinka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
  • Analýza projektu "Ubytovací a správní objekt - Lysolaje" se zaměřením na vliv lidského faktoru v přípravné a realizační fázi projektu 

   Author: Mejsnar Lukáš; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza příčin vlhkosti objektu včetně sanace 

   Author: Stará Alena; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Melicher Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou negativního vlivu dlouhodobého působení vlhkosti ve stavbách a následným návrhem sanace. Cílem teoretické části práce je seznámit se s možnými příčinami, důsledky a opatřeními souvisejícími ...
  • Analýza software pro poskytovatele Facility managementu 

   Author: Fencl Marek; Supervisor: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza stavebního řízení 

   Author: Štolcová Klára; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Bičovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Práce se zabývá povolovacími procesy v režimu stavebního zákona. Úvodem je popsán vývoj stavebního řízení od jeho začátků při zakládání měst ve 13. století až po současnost. Nyní stavební zákon rozděluje povolovací procesy ...
  • Analýza systémových zdících prvků 

   Author: John Lukáš; Supervisor: Popenková Miloslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza systému řízení BOZP a bezpečnostních prvků na stavbě Palmovka Park II 

   Author: Vojtíšek Ondřej; Supervisor: Svoboda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-21)