Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení staveniště a prostorové podmínky 

   Author: Adam Postulka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Konvalinka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Autor se v práci zabývá plánováním zařízení staveniště s ohledem na legislativu, normy, prostorové podmínky, náklady a změnu zařízení staveniště během jednotlivých fází výstavby. Veškeré výše uvedené zásady jsou poté ...