Now showing items 1-1 of 1

  • Posouzení osvětlení interierových prostor vybrané budovy 

   Author: Klára Svobodová; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Neumann Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato práce se zabývá posouzením umělého osvětlení školní budovy. V teoretické části je přehled používaných světelných zdrojů a sepsán postup měření umělého osvětlení včetně posuzovaných veličin. Obsahuje také shrnutí ...