Now showing items 1-1 of 1

  • Světelná odrazivost barevných hliněných omítek 

   Author: Kutiš Štěpán; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Smítal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Autor se v práci zabývá tématem světelné odrazivosti barevných hliněných omítek. Nejprve stanovuje hodnoty činitelů odrazivosti pro různé hliněné omítky následně s naměřenými hodnotami provádí výpočty na vytvořeném modelu ...