Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace výrobních kapacit prefabrikovaných stěnových dílců 

   Author: Lenka Kosíková; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Řezníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci výroby stěnových prvků pomocí sklopných betonovacích stolů. Výroba stěnových prvků je ovlivňována řadou faktorů, které mohou průběh výroby narušit. Vlivem těchto faktorů dochází ...
  • Výkopové práce a zajištění stavební jámy objektu Residence Bellevue Grafická 

   Author: Tomáš Hlaváček; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Březina Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá demolicí bývalé tiskárny v ulici Grafická na Praze Smíchově, následnými výkopovými pracemi a zajištěním stavební jámy. Tyto práce jsou součástí první etapy výstavby bytového komplexu Residence ...