Now showing items 1-1 of 1

  • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

   Author: Volf Jakub; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Procházka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...