Now showing items 1-1 of 1

  • Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin 

   Author: Karla Zikmundová; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický postup likvidace důlních ...