Now showing items 1-1 of 1

  • Technologicko-ekonomické posouzení variant zateplení bytového domu 

   Author: Jandová Blanka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Straka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi snížení energetické náročnosti objektu s důrazem na splnění aktuálních legislativních požadavků. Především se pak blíže zaměřuje na různé možnosti zateplení obálky budovy a posuzuje ...