Now showing items 1-1 of 1

  • Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vod v Prahe 

   Author: Giba Juraj; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Hendrich Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Prestavba a rozšírenie čističky odpadových vôd v Prahe Bakalárska práca popisuje problematiku mechanicko-biologických čistiarní odpadových vôd, ich vývoj, základný princíp fungovania a spôsob ich riešenia hydroizolácie. ...