Now showing items 1-1 of 1

  • Činnost technického dozoru při rekonstrukci vodojemu 

   Author: Střelbová Lenka; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Štorc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je především analyzována činnost technického dozoru stavebníka (TDS), jeho funkce, oprávnění, povinnosti a jeho pracovní náplň. ...