Now showing items 1-1 of 1

  • Průzkum a návrh sanace historického objektu v Praze na Starém Městě 

   Author: Stará Alena; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Melicher Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlhkostních poruch historického objektu v centru Prahy. V úvodu se práce věnuje archivnímu průzkumu, následují průzkumy a měření spojené s místním šetřením na stavbě (stavebně ...