Now showing items 1-1 of 1

  • Energetická a technická sanace starých objektů 

   Author: Šillarová Michaela; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Nápravník Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem energetických a technických sanačních opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budovy. Způsoby provedení těchto opatření jsou popsány v teoretické části. V praktické ...