Now showing items 1-1 of 1

  • Malý monolit 

   Author: Hosnedl Jiří; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Pospíchal Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým, ekonomickým a časovým zhodnocením malého monolitu. Konkrétně se jedná o výstavbu rodinných domů s nosnými železobetonovými stěnami, za použití samozhutnitelného ...