Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika sanačních omítek v budově Obecní Dvůr 

   Author: Nový Lukáš; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Bruzl Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
   Cílem práce je navrhnout optimální kombinaci sanačních metod vhodnou pro památkově chráněné budovy Obecního dvora v Praze - Starém Městě. Jednotlivé sanační metody jsou nejprve charakterizovány obecně a následně konkretizovány ...