Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh opatření BOZP na výstavbu administrativní budovy "Rustonka" - Sokolovská 115 - Praha 8, Objekt A 

   Author: Bareš Filip; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hradecký Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Uvedená diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranou pří výstavbě administrativní budovy. Autor se v první časti diplomové práce zabývá stručným vymezením užívaných pojmů, historií, ...