Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv realizace na únosnost mechanického kotvení 

   Author: Baier Tomáš; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Hylská Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem realizace na únosnost mechanických kotev. Cílem bylo zjistit, jaký vliv májí realizační chyby na maximální únosnost kotevního spoje v tahu, a následně porovnat výsledné hodnoty s ...