Now showing items 1-1 of 1

  • Výškové budovy v současných podmínkách ČR a ve světě 

   Author: Zubrová Tereza; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hlucháň Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Autorka se ve své práci věnuje problematice týkající se výstavby výškových budov. Popisuje vybrané výškové budovy našeho území s přiblížením na jejich realizaci. Zaměřuje se na způsoby zakládání a jednotlivé konstrukční ...